Gasum ansöker om tillstånd till biogasanläggning i Götene kommun

Miljötillståndsprocessen för Gasums planerade biogasanläggning i Götene går framåt. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu kungjort Gasums tillståndsansökan.

Miljötillståndsprocessen för Gasums planerade biogasanläggning i Götene går framåt. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu kungjort Gasums tillståndsansökan. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Götene kommun samt på Länsstyrelsen i Västra Götaland för den som vill ha mer information om den planerade verksamheten. Eventuella synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning kan lämnas till Miljöprövningsdelegationen senast den 8 mars 2021. För mer information se Länsstyrelsens hemsida.

Mer information:

Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum Sweden
tel. +46 13 991 96 63
e-post. 
erik.woode@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.