Gasum gör gemensam sak med Stena Renewable i Sverige för att leverera vindkraft till Borealis

Gasum har undertecknat ett 10-årigt kontrakt om leveranser av vindproducerad förnybar energi till Borealis AB:s anläggning i Sverige. Den förnybara energin tillhandahålls av Gasums partner Stena Renewable AB. Genom samarbetet tydliggör Gasum sin kärnstrategi - att tillhandahålla renare energi för kunder inom industrin även i Sverige.

Gasum har tecknat ett långtidskontrakt med Borealis om att leverera vindkraft till deras anläggning i Stenungsund på västkusten. Gasums partner Stena Renewable står för energiproduktionen genom sin vindkraftpark Kronoberget i mellersta Sverige.

Genom affären är försörjningen av förnybar energi tryggad för Borealis under de kommande tio åren, vilket hjälper dem att nå sina klimatmål. Borealis tillhandahåller innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel. Företaget har 6 900 anställda i över 120 länder och är den enda polyetylenproducenten som är verksam i Sverige. Den vindgenererade energin kommer att sänka Borealis indirekta koldioxidutsläpp på anläggningen i Stenungsund med cirka 10 000 ton per år.

”Borealis är fast beslutna att nå ambitiösa mål som satts upp inom vårt fokusområde energi och klimat. Tack vare det långsiktiga offentlig-privata partnerskapet med Gasum och Stena Renewable har målet att 50 procent av försörjningen av den energi vi förbrukar i vår verksamhet ska komma från förnybara energikällor 2030 nu blivit allt mer uppnåeligt. Vi gläder oss åt att ha undertecknat ytterligare ett offentlig-privat partnerskap som gör att vi kan behålla vår konkurrenskraft på marknaden samtidigt som vi bidrar till en koldioxidneutral framtid. Det är det vi menar med att återuppfinna för att leva mer hållbart”, säger Martijn Van Koten, Executive Vice President Base Chemicals and Operations på Borealis.

Ett genombrott både för Gasum och Stena Renewable

Kontraktet är ett genombrott för Gasum, som stärker sin roll inom hållbar energi i Sverige. Partnerskapet visar på Gasums strategi att öka försörjningen av hållbar energi i Norden, i synnerhet då både Borealis och Stena Renewable har höga hållbarhetsmål för framtiden.

”Vindkraft kommer att spela en viktig roll i övergången till en renare framtid inom energi. Vi gläder oss åt att ha undertecknat detta långsiktiga offentlig-privata partnerskap om Stena Renewables försörjning av ren energi till Borealis verksamhet i Stenungsund. Detta samarbete är helt i linje med vårt övergripande mål att tillhandahålla de mest heltäckande tjänsterna som finns på energimarknaden för att uppfylla de ökande energibehoven samtidigt som vi bekämpar den globala uppvärmningen”, säger Anders Malm, Senior Vice President, Portfolio Management and Trading på Gasum.

Stena Renewable har 115 vindkraftverk, varav 16 finns vid Kronoberget. De är ett av de största svenska vindkraftsproducerande företagen och de har för närvarande ytterligare 90 vindkraftverk under byggnation. Kronobergets vindkraftpark producerar årligen cirka 200 GWh energi. Stena Renewable har som mål att förse det nordiska energisystemet med 500 GWh ny vindkraft per år.

”Det har länge varit vårt mål att underteckna ett offentlig-privat partnerskap av den här typen med en stor industriell aktör som Borealis. Vi är glada och imponerade av Borealis långsiktiga åtagande för att minska sitt koldioxidavtryck. Detta avtal säkerställer att Borealis kommer att ha tillgång till ren och kostnadseffektiv energi för sin verksamhet i Stenungsund under en lång tid framöver”, säger Peter Zachrisson, vd på Stena Renewable.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Malm
Senior Vice President, Portfolio Management and Trading, Gasum
Telefon. +46 70 450 1627, anders.malm@gasum.com

Virginia Mesicek
Senior Manager External Communications, Borealis Group
Telefon. +43 1 22 400 772, virginia.mesicek@borealisgroup.com

Peter Zachrisson
CEO, Stena Renewable AB
Telefon.
+46 70 485 53 93, peter.zachrissson@stena.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs.

Borealis är en av världens ledande leverantörer av avancerade och cirkulära polyolefinlösningar och en europeisk marknadsledare inom baskemikalier, gödningsmedel och mekanisk återvinning av plast. Vi utnyttjar vår polymerexpertis och årtionden av erfarenhet för att erbjuda värdeskapande, innovativa och cirkulära materiallösningar för viktiga industrier. Nu ökar vi takten för att transformera till en cirkulär ekonomi, samtidigt som vi växer geografiskt. Genom att fortsätta upptäcka nya lösningar för ett mer hållbart sätt att leva bygger vi vidare på vårt engagemang inom säkerhet, våra medarbetare och kompetens. Borealis med huvudkontor i Wien, Österrike, har 6 900 anställda och verksamhet i över 120 länder. Borealis omsättning 2020 var 6,8 miljarder euro och nettovinsten samma år 589 miljoner euro. OMV, det internationella olje- och gasföretaget med säte i Österrike, äger 75 % av Borealis. Återstående 25 % ägs av ett holdingbolag till Mubadala med säte i Abu-Dhabi. Vi levererar tjänster och produkter till kunder över hela världen genom Borealis och två viktiga samriskföretag: Borouge (med Abu Dhabi National Oil Company, eller ADNOC, baserat i UAE) och Baystar™ (med Total, baserat i USA).

Stena Renewable är en del av den pågående och framtida energiomställningen mot en klimatvänlig energiproduktion. Stena Renewable investerar i vindkraft för att det är nödvändigt, effektivt och hållbart och projekterar, bygger och förvaltar sina vindparker för ett långsiktigt ägande.  Bolaget driver i dag 115 vindkraftverk och ytterligare 90 vindkraftverk är under uppbyggnad. Stena Renewables ägs gemensamt av det svenska investmentbolaget Stena Adactum, den svenska pensionsfonden AMF och den norska pensionsfonden KLP.