Gasum kommer leverera biogas under Uddeholms AB:s hållbarhetsvecka - en av världens ledande tillverkare av verktygsstål

Det nordiska energibolaget Gasum kommer att leverera 250 ton flytande biogas (LBG) till världens ledande tillverkare av verktygsstål för industriverktyg, Uddeholms AB, inför deras hållbarhetsvecka i mitten av december. Biogasen kommer att levereras till Uddeholms anläggning i Hagfors. 

Produktionen av stål i Hagfors är mycket energiintensiv. Energin som används kommer från en blandning av olika källor som flytande naturgas (LNG), elektricitet med flera. Under Uddeholms hållbarhetsvecka kommer både elen och gasen att bytas till mer hållbara alternativ. LNG kommer att ersättas med 250 ton LBG, motsvarande ca 3.8 GWh, från Gasum. 

 

"Vi är mycket glada över att få leverera LBG till en energiintensiv föregångare inom industrin som Uddeholms AB. Det är avgörande att behålla biogasproduktionen på industriell skala och öka produktionen ytterligare för att företag ska kunna investera i förnybara energialternativ, som biogas,” säger Tommy Mattila, Vice President Industry, Gasum.

 

Det är inte första gången biogas används vid tillverkning av stål i Hagfors. Under 2018 levererade Gasum biogas till anläggningen under en dag som ett hållbarhetspilotprojekt. Nu utökar företaget projektet till en vecka med biogas som drastiskt minskningar koldioxidutsläppen. Uddeholms har sänkt CO2-utsläppen med 46 procent sedan 1990. Nu är de redo för nästa steg som börjar med att använda LBG under sin hållbarhetsvecka.

 

Användningen av biogas kommer att minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent

Gasum driver 17 biogasanläggningar i Sverige och Finland. Målet är att nå kumulativa minskningar av koldioxidutsläpp på miljoner ton genom att öka biogasproduktionen. Till 2025 avser energibolaget att göra 4 TWh biogas tillgänglig på marknaden från företagets egen produktion och från dess certifierade europeiska partners.

 

Biogas är ett 100 procent förnybart bränsle som kan användas i samma infrastruktur som naturgas. Genom att använda det är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent under bränslets livscykel, jämfört med konventionella industribränslen som olja och LPG (gasol).

 

Biogas produceras av organiskt avfall som hushållsbioavfall, gödsel och jordbruks- och livsmedelsindustrins sidoströmmar. Näringsresterna från biogasproduktionen tas tillvara som gödsel och kan användas på åkrarna. Genom att använda resterna som gödsel minskar behovet av att använda konventionella konstgödsel.

Ytterligare information:

Tommy Mattila, Vice President, Industry, Gasum
tfn +358 40 581 9247, tommy.mattila(a)gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.