Gasum öppnar sin första tankstation i Malmö för tung trafik - utvidgar tankstationsnätet i södra Sverige

Den 10 mars öppnar Gasum sin första tankstation för tunga fordon i Malmö. Stationen är den första med flytande gas i Malmöområdet för tunga fordon och är den 16:e tankstationen Gasum öppnar i Sverige. Etableringen ingår i planen att bygga ett nätverk med 50 tankstationer i Norden fram till början av 2020-talet.

Etableringen av Gasums nya tankstation i Malmö har skett tillsammans med Volvo Truck Center och kommer att ligga i direkt anslutning till Truck centers lokaler. Stationen är placerad i ett industriområde med mycket passerande tung trafik, som kommer att kunna dra nytta av den nya tankstationen. Tankstationen erbjuder både naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon.

”Vi är väldigt nöjda med detta samarbete med en av de främsta tillverkarna av gasdrivna lastbilar och att kunna erbjuda vår lösning till deras kunder. Intresset för gas som bränslelösning ökar stadigt och tack vare statliga klimatsubventioner som exempelvis Klimatklivet är nu över 800 gasdrivna lastbilar på väg ut på de svenska vägarna”, säger Mikael Antonsson, Director Traffic, Sweden, Gasum.

Tankstationen är en efterlängtad utbyggnad och har väckt intresse hos fler logistikföretag i och med läget vid ett viktigt trafiknav.

”Eftersom de flesta av våra kunder har verksamhet i hela Sverige är stationen i Malmö ett välkommet tillskott till det redan existerade tankstationsnätet. Läget stationen har vid Sunnanå, där E6:an och riksväg 11 korsar varandra har väckt intresset från flera logistikföretag. Vi vill såklart kunna erbjuda flytande natur- och biogas till alla som vill minska sina koldioxidutsläpp. Vi är glada över att kunna fortsätta förstärka gasinfrastrukturen i södra Sverige.” säger Mikael Antonsson.

Samarbete viktig beståndsdel för att nå miljömålen

Vi värdesätter vårt nära samarbete med Gasum som har möjliggjort den första stationen med flytande gas i Malmö. Vi är mycket glada att den finns på vår anläggning Volvo Truck Center, en viktig satsning från vår sida. Nu kan alla som transporterar gods på de stora trafiklederna i närheten smidigt tanka flytande gas till sina lastbilar och sänka sin miljöpåverkan”, säger Stefan Strand, vd på Volvo Lastvagnar Sverige.

Enligt utsläppsmålen EU införde 2019 ska utsläppen av koldioxid från tung trafik minska med 30 procent fram till 2030. Det gör att utvecklingen för vägtransporter med betydligt lägre miljöpåverkan och LNG-fordon sker i stora delar av Europa och efterfrågan på LNG fordon fortsätter att öka. Sverige har ett utsläppsmål om att minska koldioxidutsläppen med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer när det kommer till vägtransporter. LNG och LBG blir attraktiva drivmedel som kan minska koldioxidutsläppen direkt.

”I och med att transportbranschen försöker nå EU:s utsläppsmål och nationella utsläppsmål blir LBG och LNG mycket attraktiva bränslealternativ”, avslutar Mikael Antonsson.

Genom att använda LBG kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel utifrån ett livscykelperspektiv. Med LNG blir koldioxidutsläppen över 20 procent lägre än med konventionell diesel. LNG och LBG kan användas i samma infrastruktur, vilket gör övergången från LNG till LBG enkel och kostnadseffektiv.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv