Gasum utförde bunkring av flytande naturgas (LNG) till kryssningsbolaget PONANTs nya polarfartyg i Frankrike

Den 24 september i hamnen i Le Havre, Frankrike, bunkrade Gasum flytande naturgas (LNG) till Le Commandant Charcot, PONANTs senaste LNG-drivna, nybyggda polarfartyg. Det var Gasums första LNG-leverans i Frankrike och även den första bunkringen av LNG i hamnen i Le Havre.

Energibolaget Gasum har levererat LNG som marint bränsle till det franska lyxkryssningsbolaget La Compagnie du PONANT (PONANT) i Le Havre, Frankrike. LNG:n levererades till PONANTs nybyggda polarfartyg Le Commandant Charcot på invigningen i en fransk hamn den 24 september 2021. Bunkringen var Gasums första LNG-leverans i Frankrike och var ytterligare en milstolpe i utbredningen av bolagets leveransnätverk. Det var också den första LNG-bunkringen som någonsin genomförts i Le Havre, vars hamn är den näst största kommersiella hamnen och den största containerhamnen i Frankrike.

Gasum och PONANT fäster båda stor vikt vid en förstklassig verksamhet och att minska miljöpåverkan från fartygsindustrin. Le Commandant Charcot, uppkallat efter den renommerade polarforskaren och upptäcktsresanden Jean-Baptiste Charcot, är det första hybridelektriska fartyget för polarexpeditioner som drivs av LNG. Detta unika polarfartyg är det senaste tillskottet till PONANTs fartygsflotta och ska börja trafikera den arktiska och antarktiska regionen.

 
"Vi har arbetat på det här projektet med ett naturgasdrivet polarfartyg i sex år och det här är redan den andra bunkringen av flytande naturgas som vi har gjort tillsammans med Gasum sedan leveransen av fartyget den 29 juli 2021.
Dessa LNG-bunkringar utgör kulmen av flera års analys, teknikutveckling och testning i syfte att genomföra bunkringen på ett säkert sätt och med maximal effektivitet.


Fartyget nådde den geografiska nordpolen första gången den 6 september 2021 och använde naturgas under hela resan.  Vi är helt nöjda med och särskilt stolta över de tekniska innovationerna som har utvecklats på detta fartyg som har gjort det möjligt för oss att uppnå denna exceptionella prestanda. 


Le Commandant Charcot är det första passagerarfartyget som är utrustat med LNG-tankar med högtrycksmembran som ger upp till två månaders egen försörjning av naturgas, större flexibilitet vid bunkring och drift och som garanterar ökad säkerhet.
Le Commandant Charcot banar vägen för nya och mer miljövänliga framdrivningsmetoder för naturgas och bidrar till att nå målen för minskningarna av koldioxidutsläppen i Parisavtalet.” sa Hervé Gastinel, vd på PONANT.

Att minska utsläppen är avgörande, eftersom Le Commandant Charcot kommer att trafikera känsliga miljöer såsom vattnen i Nordpolen och Antarktis. LNG för närvarande det mest miljövänliga marina bränslet som finns. Genom att övergå till LNG eliminerar man helt utsläppen av svaveloxider och partiklar, samtidigt som utsläppen av kväveoxider minskas med upp till 85 procent. LNG ger också upphov till minst 20 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med traditionella marina bränslen. 

LNG är en väg mot en framtid med låga koldioxidutsläpp

Sjöfarten bidrar med upp till 3 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser, som direkt bidrar till den globala uppvärmningen. Gasum leder vägen mot en renare framtid för sjöfarten genom att vara en leverantör av LNG och expert på bunkringstjänster.

“Den här leveransen är ett viktigt steg i vårt samarbete med PONANT och jag är stolt över att hjälpa PONANT att minska deras utsläpp. Samtidigt expanderar vi vårt leveransnätverk till en hamn så viktig som Le Havre. Våra tjänster för sjöfartsaktörer över hela Europa blir ännu mer relevanta i ljuset av de föreslagna EU-kraven i klimatpaketet Fit for 55 som kom nyligen,” säger Jacob Granqvist, Vice President Maritime på Gasum. 

LNG håller snabbt på att bli ett vanligare marint bränsle, eftersom en övergång till det är en av de konkreta åtgärder man kan vidta för att kraftigt minska klimatpåverkan från sjötrafiken. Det är ett bränsle som till 100 % är utbytbart mot flytande biogas (LBG), vilket innebär att det kan blandas med och till och med ersättas av LBG. Som bränsle är LBG ännu renare än LNG eftersom det kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent under sin livscykel.
 

För ytterligare information kontakta:

Jacob Granqvist, Vice President, Maritime, Gasum
Mob: +358 40 483 9129, firstname.surname(a)gasum.com

Grégoire Hartig, Sales Manager Maritime, Gasum
Mob: +49 151 1166 9055, 
firstname.surname(a)gasum.com