Gasum VD byts ut

Gasums vd Johanna Lamminen lämnar bolaget. Bolagets styrelse utsåg den 1 september 2021 tillfälligt den nuvarande CFO Kai Laitinen till VD för Gasum. Ansökningsprocessen för att tillsätta en ny vd påbörjas omedelbart.

”Gasum har under de senaste åren förnyat sig från att ha varit ett traditionellt bolag för överföring och distribution av naturgas till ett nordiskt gas- och energibolag som har en renare morgondag som mål. Den finska naturgasmarknaden öppnades upp för konkurrens 2020 och i förberedelserna inför det hade Gasum en betydande roll. Under Johannas ledning har bolaget uppnåt mycket”, konstaterar styrelseordförande Elina Engman.

”Johanna har fört Gasum framåt på ett visionärt och målmedvetet sätt. Jag vill å hela styrelsens vägnar framföra ett varmt tack till Johanna för hennes insatser för Gasum och önska henne allt gott i framtiden”, fortsätter Engman.

”Vi har en svindlande resa bakom oss, som vi målmedvetet har gett oss ut på tillsammans med all personal. Vi har byggt upp ett nordiskt energibolag som tillhandahåller ren energi till industrin, sjöfarten och trafiksektorn. För att inte glömma biogasmarknaden och den cirkulära ekonomin. Bolaget har ett tydligt mål. Arbetet är gjort och det är nu en passande tidpunkt för mig att lämna över stafettpinnen och gå vidare mot nya utmaningar”, säger Johanna Lamminen.

Johanna Lamminen har varit VD för Gasum sedan 2014.

Ytterligare information:

Elina Engman, styrelseordförande, Gasum
Olga Väisänen, VP, Communications and Sustainability, Gasum
fn +358 40 554 0578,
olga.vaisanen@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Gasum erbjuder renare experttjänster inom energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs.