HKScan och G-reen L Equipment AB minskar utsläppen genom att välja ett LBG-drivet fordon

Det nordiska livsmedelsbolaget HKScans underleverantör G-reen L Equipment AB har börjat använda en gasdriven lastbil som ger låga utsläpp i sina transporter. Det nya fordonet, som går på Gasums förnybara flytande biogas, kommer att bidra till att nå företagens klimatmål och minska deras koldioxidavtryck betydligt. HKScan strävar efter att ha 100 procent fossilfria transporter i Sverige 2025.

Ambitiösa klimatmål är ingenting nytt för HKScan, som strävar efter att ha 100 procent fossilfria transporter i Sverige 2025 och har som mål att ha en koldioxidneutral livsmedelskedja i slutet av 2040. HKScan, som grundades 1913, är fast beslutna att införa hållbara arbetssätt genom hela värdekedjan. Inom transporter betyder det en övergång till förnybara energikällor. Som svar på kundernas behov började HKScans underleverantör G-reen L Equipment AB använda flytande biogas i sin verksamhet.

Mot koldioxidneutrala värdekedjor
 

G-reen L Equipment AB förvärvade sin första gasdrivna lastbil i slutet av förra året. Genom att använda förnybar biogas kan växthusgasutsläppen minskas med så mycket som 90 procent jämfört med fossila bränslen, som exempelvis diesel. Valet gjordes till följd av kundernas behov liksom företagets egna miljömål.

“Eftersom G-reen L Equipment är certifierade enligt ISO 22000 och ISO 14001 är vårt miljömål att alla våra fordon ska gå på 100 procent fossilfria bränslen 2025”, säger Mårten Andersson, vd, G-reen L Equipment AB

Att skapa en permanent och mer klimatvänlig verksamhet är kärnan i HKScans strategi. Företaget strävar efter att bli koldioxidneutralt och har fokus på att minska koldioxidutsläppen och hitta sätt att öka energieffektiviteten, inbegripet att gå över till alternativa energikällor. 


”Samarbetet med Gasum är en del av vårt mål om att göra hela livsmedelskedjan från gård till konsument koldioxidneutral fram till slutet av 2040”, säger Maria Larsson, Director Quality and Environment på HKScan Sverige.

 

Drivkraften bakom investeringen i ett fordon som går på LBG var det expanderande nätverket av tankstationer

G-reen L Equipment AB fattade beslutet att köpa in ett gasfordon när Gasum öppnade en tankstation i Kristianstad där företaget har verksamhet. Investeringen fick också bidrag från Klimatklivet, som främjar renare transportlösningar i Sverige.

EU har satt upp målet att minska
koldioxidutsläppen från nya tunga fordon med 30 procent fram till 2030. I Sverige är målet att minska koldioxidutsläppen från vägtransporterna med 70 procent till 2030 jämfört med 2010-års nivå. Eftersom utsläppen från vägtransporter utgör en betydande andel av de övergripande utsläppen för många företag är en övergång till bränslen med låga utsläpp mycket viktigt.

Gasums expanderande nätverk av tankstationer fortsätter att öppna nya möjligheter för företag att börja använda gas inom sin logistik. För närvarande har Gasum omkring 100 tankstationer över de nordiska länderna, varav omkring 30 stationer erbjuder flytande biogas (LBG) och flytande naturgas (LNG) till tunga fordon.

 

“Mer och mer företag investerar nu i miljövänliga gasdrivna fordon. Att använda gas som bränsle minskar utsläppen inom transporter, samtidigt som man också ger företag en konkurrensfördel. Behovet av hållbara leveranskedjor ökar ständigt och att uppfylla dessa kundbehov bidrar både till att främja affärsmålen och hållbarhetsmålen”, säger Mikael Antonsson, Director Traffic på Gasum Sverige.


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
Tel. +4672 454 33 82, ​Mikael.antonsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.