Norden stärker sin världsledande ställning kring biogasen

Gasum välkomnar regeringens långsiktiga stöd till biogasproduktion (2022–2040) för att stärka den cirkulära ekonomin och ställa om till en mer hållbar transportsektor och industri. Företaget har långtgående planer på att kraftigt utöka sin produktion av biogas.

Gasbranschen har under flera år drivit frågan om att Sverige behöver skapa långsiktigt goda förutsättningar för biogasmarknaden som en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.

I och med fredagens besked från regeringen om utökat stöd till produktionen av biogas tar Sverige ytterligare ett avgörande steg för att ställa om till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Det är ett avgörande steg för att fullt ut börja nyttja potentialen i avfall och restprodukter optimalt för att producera energi, drivmedel, växtnäring och insatsråvara till industrin.

-Gasum välkomnade Biogasmarknadsutredningens förslag av produktionsstöd, och förslaget i höstens budgetproposition som presenterades precis kommer göra stor skillnad för biogasen i Sverige, säger Johan Grön, Vice President Biogas, Gasum.

Sverige är idag världsledande inom biogas. Med regeringens förslag är det möjligt att ta nästa steg och producera ännu mer klimatsmart bränsle av matavfall, gödsel och andra restprodukter. Hittills är bara 5–10 procent realiserat av den tekniska potentialen till 2030 inom biogasområdet, men med den helhetssatsning och långsiktighet som Biogasmarknadsutredningen föreslog 2019 kan utvecklingen nu ta fart på allvar. Det långsiktiga produktionsstödet som regeringen aviserade i fredags är en stor och viktig del av den satsningen. Gasum arbetar hårt för att tillgängliggöra renare energi genom att investera i både produktion och infrastruktur.

Företaget har idag en årlig produktionskapacitet cirka 400 GWh, och vill med redan planerade produktionsökningarna tredubbla sin svenska produktionskapacitet till 1000 GWh. Utöver det ska Gasum tillgängliggöra ytterligare volymer av biogas från partnerproducenter utomlands. Allt som allt vill företaget tillgängliggöra 4 TWh biogas till 2025.

-Våra planerade investeringar kommer att öka hela den svenska biogasproduktionen med 30% från dagens nivå. Om det föreslagna produktionsstödet tar avstamp i biogasmarknadsutredningens förslag kommer just gödselbaserade produktionsanläggningar leda till att biogas på lång sikt kommer att vara ett cirkulärt inhemskt producerat och mycket prismässigt konkurrenskraftigt bränsle, fortsätter Johan.

Både biogas och andra förnybara alternativ behövs, och marknaden finns för att samtliga dessa alternativ ska kunna växa och på så sätt gemensamt bidra till omställningen. Genom att använda LBG (flytande biogas) kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. Med LNG (flytande naturgas) blir koldioxidutsläppen över 20 procent lägre än med konventionell diesel. LNG och LBG kan användas i samma infrastruktur, vilket gör övergången från LNG till LBG enkel och kostnadseffektiv.

-Gasum kan med glädje konstatera att intresset och efterfrågan på förnybara alternativ, som vår biogas, växer kraftigt inom både vägtransporter, sjöfart och industri”, avslutar Johan.

Mer information:
Johan Grön, Vice President, Biogas, Gasum
Tel.+358 40 546 4186, johan.gron@gasum.com
 

The energy company Gasum is a Nordic gas sector and energy market expert. Gasum offers cleaner energy and energy market expert services for industry and for combined heat and power production as well as cleaner fuel solutions for road and maritime transport. The company helps its customers to reduce their own carbon footprint as well as that of their customers. Together with its partners, Gasum promotes development towards a carbon-neutral future on land and at sea. The Gasum Group has 380 employees in Finland, Norway, Sweden and Germany. The company’s revenue totaled €1,128 million in 2019. Gasum is owned by the State of Finland. www.gasum.com