Status för etablering av Götene biogasanläggning

Götene kommun och Gasum bjuder in allmänheten till ett gemensamt informationsmöte 2 mars om den planerade biogasanläggningen.

Under mötet får du höra politikens tankar kring projektet, var vi är i detaljplane- och miljötillståndsprocesserna, vilka yttranden som inkommit under detaljplanens samråd och hur vi jobbat med dem. Under mötet finns möjlighet för dig att ställa frågor om projektet.

Välkomna!

Tid:Tisdag 2 mars kl 17:30-19:00. Inloggning öppnar kl 17:00.
Plats: Informationsmötet hålls som en videokonferens via Microsoft Teams HÄR

Behöver du hjälp med inloggning eller har frågor, kontakta:
Emma Gunnarsson,
076-131 47 88, emma.gunnarsson@gasum.com

Frågor om detaljplaneprocessen; Elin Perjos, elin.perjos@gotene.se,  0511-386068
Frågor om miljöprövningsprocessen; Martin Bertilsson,
0709-272127, martin.bertilsson@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.