Tamros produkter transporteras i PostNords biogasfordon – så uppfyller man både klimatmål och lagkraven för transporter av medicin

Tamros logistik påverkas förutom av målen för hållbarhet även av lagstiftningen rörande transporter av hälso- och sjukvårdsprodukter. Med transportsamarbetspartnern PostNords biogasbilar hanteras logistiken på ett tryggt, kostnadseffektivt och mer klimatvänligt sätt.

En del av de transporter som Finlands ledande distributör av hälso- och sjukvårdsprodukter Tamro gör till kunderna sker med hjälp av Gasums biogas. Tamros kunder finns över hela Finland i alltifrån storstäder och tätorter till mindre samhällen, så det blir långa körsträckor. Logistiken är också en betydelsefull faktor i Tamros verksamhet ur ett klimatperspektiv.

”I valet av transportpartner fäster vi stor vikt vid hur företagets arbete med hållbarhet passar in i vårt arbete och att det hjälper oss att uppnå våra mål för hållbarhet. Dessutom ställs det hårda krav enligt lag på transporter av hälso- och sjukvårdsprodukter, vilket gör att de fordon som används vid transporterna måste uppfylla många villkor. Förutom klimat- och miljöpåverkan måste vi alltså även uppmärksamma övriga krav på fordonen”, säger Katja Toivonen, chef för kvalitets- och företagsansvar på Tamro.

Med hjälp av biogas minskar växthusgasutsläppen från Tamros transporter med så mycket som 90 procent. Dessutom minskar biogasen lokala utsläpp som är skadliga för hälsan såsom partiklar och sot.

Biogas ett drivmedel att räkna med inom logistik för läkemedelsbranschen

Tamros transportpartner PostNord har kört dessa krävande specialtransporter med biogas sedan 2019. PostNord stack ut ur mängden jämfört med konkurrensen när det gäller målen för hållbarhet och de konkreta åtgärder som görs för att uppnå dem redan i förhandlingsstadiet. Utveckling av lösningen har diskuterats även under samarbetet. Transparensen har stärkt partnerskapet ytterligare.

”Vårt mål är att minska våra utsläpp med 40 procent från 2020 års nivå fram till år 2025. Dessutom har vi i Tammerfors- och Åbo-regionen för avsikt att fram till år 2025 helt övergå till fossilfria bränslen. Hela PostNord-koncernens gemensamma mål är helt fossilfria transporttjänster fram till år 2030”, säger PostNords Climate Lead Ilmo Strömberg.

För närvarande används biogas i fyra fordon anpassade för den här typen av transporter. Fordonen är utrustade med en särskild värmeregleringsteknik som håller en jämn transporttemperatur oberoende av temperaturen utomhus. Biogas kan för det mesta användas i just de fordon som man redan bekräftat är lämpliga för läkemedelstransporter. Av den anledningen är det ett mycket intressant bränsle att använda med inom logistik för läkemedelsbranschen.

Få ner utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt

Efterfrågan på hållbara leveranskedjor ökar i Finland och i de övriga nordiska länderna. Allt fler företag investerar också numera i miljövänliga gasdrivna fordon. Mer konkret syns det i verksamheten hos företag som Tamro och PostNord, som är föregångare på området.

Tamros transportsträckor varierar stort. De innefattar stamrutter med tung trafik, korta sträckor i staden som körs med lättare fordon och allt däremellan. Förutom till person- och distributionsbilar lämpar sig biogas också som drivmedel för tunga fordon.

”Tamro och PostNord är ett utmärkt exempel på ett partnerskap där man tillsammans minskar utsläppen från transporter på ett kostnadseffektivt sätt. Partnerskapet är även ett konkret exempel på den konkurrensfördel som biogas erbjuder företag”, säger Markku Suopanki, Senior Sales Manager på Gasum.


Ytterligare information:
Markku Suopanki, Senior Sales Manager, traffic, Gasum
tfn +358 40 705 8304, markku.suopanki@gasum.com