Biolan, Gasum och Pöytyän Maanparannus förenade sina krafter inom återvunna näringsämnen – nya Kiertoravinne Oy betjänar industrin och jordbruket i hela Finland

Biolans, Gasums och Pöytyän Maanparannus gemensamma företag Kiertoravinne Oy levererar för industrins och jordbrukets behov rötbaserade gödselprodukter och återvunna näringsämnen från biogasanläggningar. Efterfrågan på återvunna näringsämnen ökar kontinuerligt på grund av den goda tillgången på dem och de positiva effekter de har på åkermarkens bördighet.

Biolan, Gasum och Pöytyän Maanparannus har i början av augusti förenat sina krafter i det gemensamma företaget Kiertoravinne Oy. Kiertoravinne är ursprungligen ett företag som grundades av Biolan 2021 och som fokuserar på återvunna näringsämnen. I början av augusti utvidgades dess ägarbas, och nu ägs företaget utöver av Biolan även av dess dotterbolag Novarbo Oy, Gasum Oy och Pöytyän Maanparannus Oy.

Kiertoravinne Oy fortsätter det arbete som Gasum utfört med näringsämnen genom att utveckla sådana näringsämnen, gödselmedel, tillsatser och jordförbättringsmedel som lämpar sig för jordbruket och industrin samt som uppstår som sidoströmmar från biogasanläggningar och industrin. Dessutom ingår i företagets sortiment de Arvo-gödselmedel och Arvo-komposter för åkerbruk som Biolan tillverkar samt Pöytyän Maanparannus kalkningsmedel för åkerbruk.

”I Finland finns det ännu inte särskilt många företag som verkar inom återvunna näringsämnen. Genom att förena Gasums, Biolans och Pöytyän Maanparannus kompetens kan vi skapa ett paket som på riksplan betjänar jordbruket och industrin och som kan svara på en storskalig efterfrågan”, säger Ari Suomilammi, direktör för Gasums biogasproduktion.

Under det första verksamhetsåret förmedlar Kiertoravinne ca 250 000 ton rötrester och återvunna näringsämnen per år från Gasums biogasanläggningar, vilket är ca hälften av Gasums totala produktion i Finland. Dessutom planeras det att all näringsproduktion från biogasanläggningarna i Gasum i Finland ska övergå till Kiertoravinne efter en övergångsperiod på drygt ett år.

Efterfrågan på återvunna näringsämnen och gödselmedel ökar

Efterfrågan på återvunna näringsämnen har ökat tydligt under de några senaste åren. Detta beror på den goda tillgången på produkter och deras prisnivå jämfört med de mineralgödselmedel som oftast används. Kriget i Ukraina har haft en betydande inverkan på tillverkningen och importen av mineralgödselmedel. Återvunna näringsämnen är ett konkurrenskraftigt och också miljövänligt alternativ till traditionella gödselmedel.

”Biolan har under hela sin historia använt återvunna råvaror, och grundandet av Kiertoravinne Oy är en naturlig fortsättning för bolaget. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har försämrat tillgången på åkergödselmedel, och vi vill tillsammans med Kiertoravinne Oy:s delägare förbättra försörjningsberedskapen och öka den inhemska cirkulära ekonomin”, säger Teppo Rantanen, verkställande direktör för Biolan.

”En central idé hos Pöytyän Maanparannus Oy är en övergripande förbättring av åkrarnas bördighet med beaktande av miljöaspekterna. Kiertoravinne Oy möjliggör utvecklingsarbete med nya produkter på ett hållbart sätt som är skonsamt för miljön. I samarbete med starka och stora aktörer har vi möjlighet att nå detta mål. Kiertoravinne Oy har grundats för det finländska jordbrukets och den finländska miljöns bästa”, säger Turkka Salmi, verkställande direktör för Pöytyän Maanparannus Oy.

I Kiertoravinne Oy:s styrelse finns en representant för varje ägarbolag. Kaisa Vuorinen börjar i oktober 2022 som produktchef i företaget. Hon har tidigare arbetat med återvunna näringsämnen i Gasum.

Mer information:

Ari Suomilammi, direktör, produktion av biogas, Gasum Oy
tfn 0400 653 351, ari.suomilammi@gasum.com

Teppo Rantanen, verkställande direktör, Biolan Group
tfn 040 5010 589, teppo.rantanen@biolan.fi

Turkka Salmi, verkställande direktör, Pöytyän Maanparannus Oy
tfn 0400 823 140, turkka.salmi@kiertoravinne.fi

Kiertoravinne Oy
Lauttakyläntie 570
27510 Eura
www.kiertoravinne.fi

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv