Gasum öppnar 20e tankstationen i Sverige och fortsätter att expandera det nordiska tankstationsnätet

Energibolaget Gasum fortsätter att bygga ut tankstationsnätet för gas och investerar tillsammans med samarbetspartners för att möjliggöra användning av miljövänligare bränslen i hela Sverige. Det senaste tillskott och den tjugonde stationen som öppnar i Vårgårda är en del av samarbetet mellan Sandahlsbolagen, Volvo Lastvagnar AB och Gasum.  

Med Vårgårda stationen kommer Gasum att ha 22 tankstationer för flytande gas runt om i Sverige, och 50 stationer totalt i Norden där några drivs av partners till Gasum. I takt med att infrastrukturen byggs ut blir det fler och fler gasdrivna fordon på de svenska vägarna. Idag finns det uppskattningsvis 600 tunga fordon som drivs med flytande gas. Biogas är ett cirkulärt bränsle som drastiskt minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent, jämfört med fossila bränslealternativ.

”Vi är glada över att den svenska regeringen fortsatt stödjer utbyggnad av biogasanläggningar och tankstationer. Den tydliga signalen och prioriteringen som gasen får i omställningen till ett fossilfritt samhälle går i linje med Gasums mål om en renare morgondag. Gasum bygger aktivt nya biogasanläggningar och genom att bygga ut den svenska gasinfrastrukturen möjliggör vi för fler och fler aktörer som vill byta till miljövänliga- och kostnadseffektiva bränslealternativ att göra det i hela landet”, säger Sharareh Edström, Sverigeansvarig hos Gasum. 

Ny tankstation i Vårgårda, Västra Götaland, i samarbete med Sandahlsbolagen Sweden AB 

Stationen i Vårgårda är ett bevis på utvidgat samarbete mellan Gasum och frakt- och logistikföretaget Sandahls Logistik med systerbolagen Sandahls Vårgårda och Sandahls Fulload. Sandahlsbolagen har som målsättning att fasa ut fossildrivna transporter i verksamheten under 2025 och har valt att investera i biogasdrivna fordon för vägtransporter för att kunna ställa om behöver förutsättningarna med ett heltäckande stationsnät finnas.

Etableringen möjliggör en accelererande takt av gasfordon i Sandahlsbolagens fordonsflotta som då kan möta upp de ökande kundkraven.

”Vårgårda stationen är resultatet av ett samarbete mellan målmedvetna parter som aktivt investerar och därmed flyttar fram positionerna när det kommer till emissionsreduktion för vägburna transporter. Gas är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen och en lösning som finns tillgänglig redan idag. Det finns ett stort intresse för att använda den här tankstationen och åtskilliga företag har signalerat att den här satsningen ger helt nya möjligheter för övergången till transporter med låga utsläpp”, konstaterar Edström.

Att minska utsläppen är det enda sättet att nå klimatmålen i Sverige 

Sverige har satt upp ett nationellt mål om att minska utsläppen med minst 70 procent fram till 2030.   

”För att nå klimatmålen är vi beroende av att minska utsläppen inom tunga transporter, i synnerhet när det gäller långväga transporter, eftersom ca 70 procent av utsläppen från tyngre fordon kommer från detta segment. Av dagens tekniker är biogas den bästa lösningen som finns tillgänglig. Vi är glada över investeringsbidraget från Klimatklivet, som gör det möjligt för oss att bygga den infrastruktur som bidrar till att drastiskt minska utsläppen för fjärrtransporter i Sverige”, fortsätter Edström.

Användningen av förnybar biogas inom transporter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen under bränslets livscykel. 

För mer information, kontakta: 
 
Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden, Gasum 
Tel. +46 73 50 50 620,
sharareh.edstrom@gasum.com 

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 330 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv