Gasum undertecknar ett tioårigt PPA-avtal med Umicore om vindkraft

Gasum kommer att leverera el från vindkraft till Umicore genom ett långsiktigt avtal om elinköp (Power Purchase Agreement, PPA). Det tioåriga avtalet omfattar 45 GWh per år och börjar gälla 2025. Elen kommer att användas vid Umicores anläggning i Karleby, Finland.

Gasum har tecknat ett avtal om elinköp (PPA) med Umicore för att förse dem med 45 GWh förnybar el årligen. Elen kommer att levereras till Umicores anläggning i Karleby i Finland. Det tioåriga vindkraftsavtalet börjar gälla 2025.

Umicore, ett belgiskt företag med en över 200 år lång historia, är en global ledare inom rena material för mobilitet och återvinning. Vid anläggningen i Karleby tillverkas aktiva katodaktiva material och förädlas kobolt som används i uppladdningsbara batterier för elbilar.

”Det avtal om förnybar el som vi ingått med Gasum bidrar till att täcka elbehovet för Europas största koboltraffinaderi och toppmoderna anläggning för förprodukter av katodmaterial och till att minska våra scope 2-utsläpp. Den accelererade energiomställningen mot ren mobilitet som vi möjliggör på Umicore går längre än de återuppladdningsbara batterimaterial som vi producerar och återvinner. Valet av våra produktionssätt är också viktigt när vi för Umicore till nästa tillväxtnivå”, säger Mathias Miedreich, vd för Umicore.

Umicore har som mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser fram till 2035 för sina scope 1-utsläpp, som kommer från verksamheten på plats, och för sina scope 2-utsläpp, som avser inköp av energi.

Avtalet är en fortsättning på ett långvarigt partnerskap

PPA-avtalet främjar både Gasums och Umicores mål att bygga en bättre och renare morgondag inom sina respektive områden. Avtalet utvidgar också deras tidigare samarbete i och med att Umicore har köpt portföljförvaltningstjänster från Gasums energimarknadstjänster.

”Vi är stolta över att Umicore har valt att samarbeta med oss inom förnybar energi. Det här är ett bevis på deras förtroende, som vi har fått under vårt långvariga partnerskap. PPA gör det möjligt att öka produktionen av grön energi i Finland, vilket inte bara gynnar Gasum och Umicore utan även miljön som helhet”, säger Tommy Mattila, Vice President Industry på Gasum.

Vindkraftparken är under uppbyggnad och kommer att tas i drift i slutet av 2023 eller början av 2024.

Gasum är redan en viktig aktör inom vindkraftssegmentet och genom PPA-avtalet ökar Gasums marknadsandel ytterligare. Förutom vindkraft omfattar Gasums energiportfölj vattenkraft, solenergi och bioenergi. Företaget tillhandahåller också biogas och naturgas för industrin, sjöfart och vägtransporter.

Gasums energimarknadstjänster innefattar portföljförvaltning och tjänster inom marknadsrapportering, ursprungsgarantier för el, experttjänster för utsläppshandel och dygnet-runt-tjänster för riskhantering och elbalansering.

Ytterligare information:

Tommy Mattila, Vice President, Industry och Traffic, Gasum
Telefon: +358 40 581 92 47, 
tommy.mattila@gasum.com  

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv