Gasums Osterjöengagemang i Ship Waste Action – Biogas av avloppsvatten från lastfartyg

Omkring 2 000 fraktfartyg med en total besättning på ca 25 000 personer ombord trafikerar kontinuerligt Östersjön. Avloppsvatten från fartygen kan lagligen släppas ut i Östersjön. Men hur kan avloppsvatten återanvändas i den cirkulära ekonomin? Gasums mål är att ta reda på mängden avloppsvatten som hamnar i Östersjön och dess potential som råvara i biogasproduktion. Med sitt Östersjöengagemang deltar Gasum i BSAG:s initiativ Ship Waste Action, som började förra år vid HaminaKotka hamn, för att minska föroreningarna i Östersjön tillsammans med sjöfartsindustrin.

Gasum planerar ta emot avloppsvatten och bioavfall från fartyg och använda som råmaterial för biogas. Biogas är ett förnybart bränsle med låga utsläpp som i flytande form även lämpar sig för sjötransporter. Förutom biogas utvinns näringsämnen i processen, som kan användas inom jordbruket och industrin som ersättning för syntetiska och jungfruliga näringsämnen. Både biogasproduktion och utvinning samt produktifiering av näringsämnen bidrar till försörjningsberedskapen och minskar beroendet av importerade råvaror. Gasum ska verka för att stärka den cirkulära ekonomin för fartygsavfall inom sin bransch.

”Vi är ett nordiskt energibolag och en stark aktör inom den cirkulära ekonomin. Ship Waste Action är ett utmärkt tillfälle för oss att främja lösningar för cirkulär ekonomi och göra något bra för Östersjön. Samarbete med olika aktörer är viktigt för att lossa fartygsgenererat avfall i hamnen för återvinning. Förutom förnybar energiproduktion vill vi främja användningen av återvunnen gödsel från biogasprocessen inom jordbruket. I projektet bedömer vi klimatpåverkan från återvunna livsmedelsprodukter med hjälp av koldioxidavtryck”, säger Elina Saarivuori, hållbarhetschef på Gasum.

”Att släppa ut avloppsvatten från lastfartyg på land i stället för i Östersjön är vårt främsta mål, men det är bara ett första steg. Redan från början av Ship Waste Action var det viktigt för oss att avloppsvatten kunde återanvändas i den cirkulära ekonomin. Biogasproduktion från avloppsvatten är en utmärkt lösning för Östersjön”, säger Elisa Mikkolainen, BSAG:s projektledare.

Ship Waste Action är ett samarbete där avloppsvatten från lastfartyg omvandlas till råvara inom cirkulär ekonomi. För närvarande deltar förutom Gasum även Hamina-Kotka hamn, Kymen Vesi avloppsreningsverk, Autoyhtymä Vuorinen, rederierna Meriaura och RABN, Essberger & Stolt Tankers, Utkilen och Maersk samt skeppsmäklarna C&C Port Agency, Dahlbergs Agency och GAC Finland. Verksamheten utvidgas redan i finska Raumo och för närvarande till olika hamnarna.

Läs mer om Gasums iniativ på engelska >


Mer information:

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
Tfn +358 50 911 2668, fornamn.efternamn(a)gasum.com