Allmän information v 35

Under ett par veckor pågår spridning av sediment från dammarna runt biogasanläggningen på åkerarealer i närområdet vilket eventuellt kan ge upphov till lukt. Detta inte är kopplat till Gasums verksamhet.