Gasum bygger världens nordligaste tankstation för gas i finska Rovaniemi

I och med stationen i Rovaniemi är utsläppssnåla transporter med biogas möjliga i större delen av Finland. Stationen har länge varit mycket efterlängtad även för personbilsförare med tanke på turismen i Lappland.

Gasum har påbörjat byggandet av en tankstation för gas i finska Rovaniemi. Stationen förväntas öppna i början av sommaren 2024.

Stationen är en viktig utvidgning av Gasums tankstationsnät för gas i norra Finland och särskilt i Lappland. De nordliga stationerna kommer att möjliggöra utsläppssnåla transporter med gasdrivna lastbilar för ett växande antal logistikföretag.

”När stationen i Rovaniemi är färdig är det möjligt att använda biogas för tunga transporter i större delen av Finland. Vårt mål är att möjliggöra transporter med biogas på alla vägar med stamtrafik i Finland och Sverige. Med tanke på godstransporterna är Rovaniemi centralt beläget både för transporter i Lappland och för transporter i Finland”, säger Juho Kurra, Business Development Manager, Traffic på Gasum i Finland.

När stationen är färdig kommer den att vara världens nordligaste tankstation för flytande gas. Gasum öppnade nyligen sin näst nordligaste station i Keminmaa.

Både flytande och komprimerad gas kommer att erbjudas på stationen, för tunga lastbilar och personbilar. Rovaniemi har länge varit en mycket efterlängtad plats för en tankstation för gas. Stationen kommer att göra det lättare att ta sig till Lapplands skidorter med gasdriven bil.

Den nya stationen ligger på Energiakatu 5 i Rovaniemis industriområde nära väg E75 söder om stadens centrum. Läget är perfekt för både norr- och södergående trafik.

90 procents utsläppsminskning

Gas är ett kostnadseffektivt bränsle för tung trafik och möjliggör förtransportföretagen att minska sina utsläpp redan idag. Logistik- och transportföretag spelar en nyckelroll när det gäller att minska utsläppen från vägtransporter i Finland, eftersom körsträckorna är längre och utsläppen många gånger högre jämfört med personbilar.

Nästan 100 procent av den gas som Gasum säljer i Finland för alla fordonssegment är biogas, som i genomsnitt har 90 procent lägre livscykelutsläpp än konventionella fossila bränslen.

Gasums strategiska mål är att bidra med sju terawattimmar (TWh) förnybar gas till den nordiska marknaden vid 2027. Det skulle innebära en årlig minskning av koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton.

 På Gasums webbplats hittar du alla Gasums tankstationer för gas.

Ytterligare information:

Juho Kurra, Head of Business, Traffic Finland, Gasum
+358 40 161 2351, juho.kurra@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv