Gasum inviger en ny tankstation för biogas i Ålesund, Norge

Gasum har idag invigt en ny tankstation för biogas i Ålesunds kommun på Norges västkust. Gasum har samarbetat med norska Posten och avfallshanteringsföretaget ÅRIM för att öppna den nya tankstationen för gas. Stationen är Gasums fjärde LBG-tankstation i Norge och en del av det ständigt växande nätet av tankstationer. 

Den nya stationen är avsedd för logistikföretag som är verksamma i regionen och för långväga transporter från norska Ålesund via Trondheim eller Oslo hela vägen till Sverige. Den ligger i logistiknavet Digerneset Næringspark och är en viktig del av Gasums expanderande nordiska nätverk av tankstationer. Stationen i Ålesund är Gasums fjärde LBG-tankstation i Norge, och flera nya tankstationer kommer att etableras under de kommande åren.

Gasum har samarbetat med norska Posten och avfallshanteringsföretaget ÅRIM för att öppna den nya tankstationen för gas. Tack vare Postens och ÅRIMs investeringar i biogaslastbilar skapades det volymbehov som var nödvändigt för att Gasum skulle investera i tankstationen. Genom att använda biogas kommer Posten och ÅRIM att minska sina utsläpp från tunga transporter. Stationen är öppen för alla logistikaktörer och är även tillgänglig för allmänheten.

”Att minska koldioxidutsläppen och minimera lokala föroreningar är en viktig del av Postens hållbarhetsmål. Vi har satt upp ambitiösa mål och biogas är ett av de förnybara bränslena i vår fordonspark, så att Gasum öppnar i Ålesund är mycket välkommet”, säger Margrethe Aamodt, SVP People and sustainability Nordic på Posten Norge AS

”Kärnan i ÅRIM:s verksamhet är att värna om miljön. Att välja biogas för våra transporter är så naturligt som det kan bli. Biogas stöder lokal produktion av biogas och gör det möjligt för oss att vara en del av den cirkulära ekonomin, ” säger Øystein Solevåg, VD för ÅRIM och Bingsa Gjenvinning.

”Vi är mycket glada över att utöka vårt nätverk av tankstationer till Norges västkust. Digerneset Næringspark är ett viktigt logistiknav och stationen kommer att förse områdets logistikaktörer med biogas så att de kan minska sina utsläpp från vägtransporter både inom Ålesund och för långväga transporter till Osloområdet. Det gläder mig att se ett stort intresse för biogas i Norge från stora logistikaktörer. Genom att utöka det nordiska nätverket av tankstationer för gas kan vi också ge lokala företag nya möjligheter att avsevärt minska sina utsläpp”, säger Jogeir Munkeby, Sales Manager, Traffic Norway på Gasum.

Användningen av biogas minskar utsläppen av växthusgaser avsevärt

Gasum ser ett växande intresse för gas bland norska transportföretag, vilka ser biogas som ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen och förbättra sitt anseende. Den nyöppnade tankstationen för Ålesund erbjuder både komprimerad och flytande gas.

Norges mål är att minska sina utsläpp med minst 55 procent fram till 2030, och om bara en femtedel av marknaden för tunga transporter övergår till biogas kan de totala koldioxidutsläppen minska med 70 procent. Användningen av biogas minskar också utsläppen av växthusgaser under bränslets livscykel med över 90 procent jämfört med användning av fossila bränslen. Dessutom kan användningen av biogas förbättra den lokala luftkvaliteten tack vare en betydande minskning av kväveoxidutsläppen jämfört med konventionella bränslen.

Tankstationen ligger i Digernes Næringsområde, 6260 Skodje.

Mer information:

Jogeir Munkeby, Sales Manager, Traffic Norway, Gasum
Tel. +47 90148074, jogeir.munkeby@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Gasum erbjuder experttjänster inom renare energi och på energimarknaden för industri och kraftvärmeproduktion, samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Företaget hjälper kunderna att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs. Gasum-koncernen har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Företaget hade en omsättning på 1 128 miljoner euro 2019. Gasum ägs av finska staten. www.gasum.com/sv