Gasums första gastankstation i finska Lappland öppnar i Keminmaa

Utbyggnaden av nätverket av tankstationer i norra Finland gör det möjligt för allt fler företag att använda biogas för att minska transporters koldioxidutsläpp.

Gasum har öppnat sin första gastankstation i finska Lappland, i Keminmaa. Stationen är Gasums hittills nordligaste tankstation och den nordligaste tankstationen för flytande biogas, LBG, i Europa.

Stationen i Keminmaa betjänar både tung trafik och personbilar, eftersom det är möjligt att tanka både flytande och komprimerad biogas där.

”Stationens läge gynnar särskilt trafiken inom Finland till Rovaniemi och Torneå och vidare till Sverige. Gasum har som mål att ytterligare förbättra tillgången på biogas i norra Finland inom en snar framtid – efterfrågan ökar ständigt och vi har fått många förfrågningar om nya stationer i Lappland. Förhoppningsvis kommer vi snart att kunna presentera nya projekt i regionen”, säger Juho Kurra, Head of Business Finland, Traffic på Gasum.

Första gaslastbilen för Pohjaset-koncernen

Pohjaset-koncernen är ett familjeägt företag med 135 anställda i finska Kemi-Torneå-området, vars verksamhet omfattar logistik- och återvinningstjänster. Koncernens verksamhetsområde omfattar Finland norr om Jyväskylä, samt norra Sverige.

Pohjaset blev övertygad av Lapplands första tankstation för gas i det egna närområdet, och företaget beslutade sig för att köpa in den första gasbilen till sin fordonsflotta. Lastbilen kommer att tas i trafik i början av 2024.

”Tankstationen i Keminmaa gör det möjligt för oss att använda biogas och erbjuda våra kunder transporter med låga utsläpp, eftersom öppnandet av stationen gör det möjligt för oss att använda biogas i nästan hela vårt verksamhetsområde. Vi är övertygade om att antalet gasfordon generellt kommer att öka i norra Finland under de kommande åren”, säger Petri Pohjanen, chef för logistiktjänsteenheten.

Pohjasets mission är att främja hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, vilket också återspeglas i intresset för alternativa bränslen och minskade utsläpp. Företaget planerar redan att utöka sin fordonsflotta med fler gasdrivna fordon, eftersom nätverket med tankstationer för gas i norra Finland fortsätter att expandera.

Kostnadseffektiva utsläppsminskningar med biogas

Biogas är ett bränslealternativ som ger mycket låga utsläpp, då dess livscykelutsläpp är i genomsnitt 90 procent lägre än för konventionella fossila bränslen. Biogas gör det möjligt för transportföretag med tunga fordon att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt redan idag.

Nära 100 procent av den gas som Gasum säljer för alla fordonssegment är redan nu biogas. Gasums strategiska mål är att årligen tillgängliggöra sju terawattimmar (TWh) förnybar gas den nordiska marknaden vid 2027. Det skulle innebära en sammanlagd minskning av koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton för Gasums kunder varje år.

Tankstationen för gas i Keminmaa har fått finansiering från EU:s investeringsprogram genom finansieringsinstrumentet Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

Du hittar alla tankstationer på kartan på Gasums webbplats

Ytterligare information:

Juho Kurra, Head of Business, Traffic Finland, Gasum
+358 40 161 2351, juho.kurra@gasum.com

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv