Införd beskattning av biogas

Skattebefrielsen av biogas som drivmedel till fordon har ogiltigförklarats av EU-domstolen, och innebär att biogas ska beskattas. Ändringen gäller från den 7 mars 2023. Gasum genomför ändringen enligt vår prissättningspolicy först den 15 mars vid våra tankstationer.

I Sverige har biogas varit befriat från koldioxidbeskattning som drivmedel till fordon. Denna beskattningsbefrielse i form av ett svenskt statsstöd som en förlängning av ett EU-beslut som skulle gälla åren 2021–2030. En överklagan av beslutet har nu resulterat i att den svenska skattebefrielsen på biogas ogiltigförklarats av EU-domstolen, med hänvisning till att EU-kommissionen inte gjort en fördjupande granskning av ärendet innan skattebefrielsen godkändes.

Ändringen gäller från den 7 mars

Beslutet ovan innebär att beskattningen av biogas kommer att liknas beskattningen av naturgas, vilket innebär 259 kr/MWh eller ca 4,44 kr/KG (inkl. moms). Gasum genomför ändringen enligt vår prissättningspolicy först den 15 mars vid våra tankstationer.

Åtgärder

För att understryka stödets betydelse för klimatet, näringslivet och energiomställningen har regeringen skickat ett brev, undertecknat av finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch, till EU-kommissionen. Samtidigt som regeringen kommer att ha en löpande dialog med kommissionen på olika nivåer med målet att få fortsatt godkännande för skattebefrielse av biogas kommer vi på Gasum att fortsätta att arbeta aktivt med påverkansarbetet för att biogas ska förbli ett konkurrenskraftigt drivmedel.

Mer information:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/regeringen-kontaktar-eu-kommissionen-for-att-radda-skattebefrielsen-for-biogas/

https://www.skatteverket.se/foretag/skatterochavdrag/punktskatter/nyheterinompunktskatter/2023/nyheterinompunktskatter/beslutomskattebefriadbiogasochbiogasologiltigforklarat.5.48cfd212185efbb440b47b0.html

För mer information, kontakta: 
 
Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden, Gasum 
Tel. +46 73 50 50 620,
sharareh.edstrom@gasum.com 

Energiföretaget Gasum är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv