Temporär period med ökad fackling vid Gasum LNG/LBG-terminal i Nynäshamn

I mitten av juni upptäcktes ett fel på vår anläggning för flytande kväve (LIN), och denna har tagits ur drift. LIN används vid terminalen för att kyla ner gas för att återföra den till lagringstanken i flytande form (LNG/LBG), något som minskar mängden gas som måste ledas till facklan.

LIN-anläggningen beräknas vara i drift igen i mitten av oktober. Medan reparationsarbetet pågår finns det inget kväve tillgängligt på plats. Detta resulterar i ökad fackling av naturgas vid terminalen, särskilt vid import av LNG.

Det finns ingen ökad risk för personskada eller större kemikalieolycka i samband med händelsen.

För ytterligare information, kontakta:

Asbjørn Folvik, Environmental and regulatory coordinator
Telefon: +47 4750 9062
E-post: asbjorn.folvik@gasum.com