Under oktober 2023 stänger Nynäs raffinaderi ned för et större underhållsstopp, och kan inte mottaga naturgas från Gasum. Detta vill ge utökad fackling vid Gasum LNG/LBG terminal i perioden 15. oktober – 7. november. I perioden 20. oktober till ca. 3 november förväntas facklingen vara konstant, men före och efter detta vill fackling vara periodisk.

Det finns ingen ökad risk för personskada eller större kemikalieolycka i samband med detta.

För ytterligare information, kontakta:

Asbjørn Folvik, Environmental and regulatory coordinator
Telefon: +47 4750 9062
E-post: asbjorn.folvik@gasum.com