Gasum har öppnat världens nordligaste tankstation för gas i Rovaniemi

I och med den nya stationen börjar transportföretaget UKK-Express som verkar i norra Finland i år använda biogas med två gasfordon. Avsikten är att öka antalet gasbilar i framtiden.

Gasum har öppnat sin senaste tankstation för gas i Rovaniemi. Stationen är den nordligaste tankstationen för flytande gas i världen. Gasum har tidigare öppnat två andra tankstationer för gas i Lappland, en i Keminmaa och en i Luleå i Sverige.

Den nya stationen finns på adressen Energiakatu 5 inom industriområdet i Rovaniemi i närheten av väg E75 söder om Rovaniemi centrum. Läget är utmärkt för trafiken i både nordlig och sydlig riktning.

Stationen har varit mycket välkommen och betjänar både tung trafik och personbilar – man får både flytande och komprimerad gas från stationen.

”Rovaniemi är en viktig utvidgning av Gasums nätverk av tankstationer i Lappland. Också i norra Finland finns det nu utmärkta förutsättningar att minska utsläppen avsevärt från vägtransporter genom att använda biogas i stället för fossila bränslen. Gasum har som mål att göra det möjligt att använda gas på alla stamvägar inom landsvägslogistik i Finland och Sverige”, säger Juho Kurra, Head of Business, Traffic Finland, Gasum.

”Det enda realistiska och ekonomiskt förnuftiga alternativet”

Transportföretaget UKK-Express sköter godstrafiken mellan Lappland och norra Finland samt mellan övriga Finland, Skandinavien och Europa. Den dagliga stamvägen Helsingfors–Rovaniemi samt distributionsnätet till norra Finland och Lappland utgör kärnan i transportbolagets tjänster.

Verkställande direktören för UKK-Express Jukka Uimaniemi säger att tankstationen i Rovaniemi för första gången gör det möjligt att använda gasbilar inom bolagets huvudsakliga distributionsområde. UKK-Express inleder i år ett försök med en biogaslastbil och en biogaslångtradare, men om allt går bra är avsikten att öka antalet biogasbilar under nästa år.

”Vårt mål är att minska utsläppen avsevärt från vår verksamhet före 2030, och vi har länge planerat att investera i gasfordon. Enligt min åsikt är biogas för närvarande det enda realistiska och ekonomiskt förnuftiga alternativet för att betydligt minska utsläppen från transporter i norra Finland”, säger Uimaniemi.

Utsläppsminskningar på ett kostnadseffektivt sätt redan i dag

Logistik- och transportföretagen har en nyckelroll när det gäller att minska utsläppen inom nordiska vägtransporter där körsträckorna är långa och utsläppen flerfaldigt större än för personbilar.

Användningen av biogas som bränsle är ett kostnadseffektivt sätt att redan i dag minska utsläppen från landsvägstrafik. Utsläppen vid användning av biogas är under hela livscykeln i genomsnitt 90 procent lägre än om man använder traditionella fossila bränslen.

Gasums strategiska mål är att fram till 2027 leverera sju terawattimmar (TWh) förnybar gas per år till den nordiska marknaden, vilket är fyra gånger så mycket som nu. Detta innebär en årlig sammanlagd utsläppsminskning på 1,8 miljoner ton koldioxid hos Gasums kunder.

På Gasums webbplats hittar du alla Gasums tankstationer för gas.

Ytterligare information:

Juho Kurra, Head of Business, Traffic Finland, Gasum
+358 40 161 2351, juho.kurra@gasum.com

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.