Strategiskt samarbete mellan Gasum och Scania: Ny tankstation för biogas öppnad i Södertälje

Som ett led i den nationella strategin för att minska utsläppen i den svenska transportsektorn öppnade Gasum och Scania den 27 maj en tankstation för biogas i Södertälje. Invigningen skapade stort intresse hos transportsektorn och politiska företrädare. Detta då den visade på det akuta behovet av innovativa, hållbara lösningar och visade biogasens roll för att uppnå nationella mål för utsläppsminskningar.

Den 27 maj vid lunchtid tog invigde Gasum och Scania en tankstation för biogas i Södertälje. Evenemanget möttes av positiva reaktioner från deltagarna, som bestod av intressenter i branschen och politiska beslutsfattare. Det är en tydlig indikation på att det finns ett brett erkännande av vikten av att övergå till grönare bränslen inom transportsektorn.

Stationen, som fungerar som en hub för hållbara transporter, är resultatet av ett samarbete mellan Gasum och Scania. Stationen ligger nära trafikplats Södertälje Syd och i närheten av Scanias produktionsanläggning. Den bekräftar engagemanget av det gemensamma fokuset på hållbara lösningar och säker energiförsörjning för en av Sveriges mest aktiva logistiska knutpunkter.

”För att nå våra brådskande klimatmål måste vi halvera utsläppen varje årtionde. Biogas är en viktig del av Scanias breda hållbarhetserbjudande och ger kostnadseffektiva utsläppsminskningar, liksom flera cirkulära fördelar och större motståndskraft i energiförsörjningen. De nordiska länderna har varit pionjärer när det gäller biogas inom transportsektorn. Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi erbjuda kompletta lösningar för avfall till fordon”, säger Christian Levin, VD för Scania och Traton.

Det akuta behovet av att möta framtida klimatregleringar var ett centralt tema under invigningen. Det lades stor vikt vid biogasens roll i att uppnå Sveriges ambitiösa mål för utsläppsminskningar inom transportsektorn och hur biogas kan fungera som ett verktyg i övergången till en cirkulär ekonomi. För att hålla jämna steg med Sveriges ambitiösa färdplan att uppnå en minskning av transportutsläppen med 70 procent fram till 2030, jämför med 2010, är biogas en nödvändighet.

Stationen i Södertälje, som ersätter äldre stationer i Järna och Älvsjö, kommer att ge större kapacitet och kortare tankningstid. Den unika designen har två dispensrar för komprimerad gas och två dispensrar för flytande gas, vilket möjliggör för såväl tunga som lätta fordon att tanka.

”Partnerskapet med Scania är viktigt eftersom de tillhandahåller mark för det här projektet och fortsätter att utveckla gasdrivna lastbilar. Det gör att vi kan fortsätta att expandera och säkra energiförsörjningen för hållbara lösningar. Den här nya stationen tillgodoser inte bara lokala transport- och logistikbehov, utan även nationella och internationella transporter", säger Sharareh Edström, chef för Business Traffic Sweden på Gasum.

Denna senaste utveckling från Gasum utgör ett blygsamt men betydelsefullt steg mot motståndskraft mot klimatförändringar och bidrar till en betydande minskning av koldioxidutsläppen. Användning av biogas minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med konventionell diesel.

Sammanfattningsvis är invigningen av tankstationen i Södertälje ett litet men kraftfullt steg på vägen mot en grönare framtid för transporter i Sverige och inger hopp om fortsatta satsningar på hållbara och säkra energilösningar.

För mer information, kontakta: 
 
Sharareh Edström, Director, Traffic Sweden, Gasum 
Tel. +46 73 50 50 620,
sharareh.edstrom@gasum.com 

Hans Strömberg, PR & Press, Scania Sverige
Tel: 070-088 35 52, e-mail: hans.stromberg@scania.se

Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.

Scania Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Scania CV AB, är distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden.Bolaget består av 14 privata återförsäljarbolag samt 7 egna återförsäljarenheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i regionerna Uppland, Gävleborg, Dalarna, Örebro, Västmanland, Norrköping och Södermanland. Nätverket består totalt av drygt 100 driftställen runt om i landet. Utöver detta finns även 4 bussäljande återförsäljare samt 7 marin- och industrimotorverkstäder.