Webbinarium: Gasums strategi för att säkra biogas till den Svenska marknaden

Lyssna till ett webbinarium där vi presenterar vårt nuvarande tankstationsnätverk och delar med oss av våra planer på dess förstärkning i framtiden. Vi tittar även på utbudet och efterfrågan av flytande biogas för vägtransporter och ger oss på en framtidsprognos.

Se inspelningen

Hur kommer volymer och priser för biogas att utvecklas i framtiden? Hur kan vi vara bättre rustade för att möta starkt fluktuerande marknader i framtiden? Finns det tillräckligt med biogas för att möta efterfrågan? Under webbinariet kommer vi att svara på dessa frågor och diskutera intressanta ämnen som:

  • Befintliga och framtida tankstationer
  • Framtidsprognos för LBG
  • Säkra biogasförsörjning
  • Framtida prismodeller

Se inspelningen av webbinariet genom att fylla i dina uppgifter här.