Webbinarium: Långsiktiga prissäkringar och hantering av prisrisk i en volatil energimarknad. Gästföreläsare från Borealis.

Lyssna in till ett webinarie som belyser hantering av prisrisk genom aktiv Portföljförvaltning och långsiktiga prissäkringar på el genom Power Purchase Agreements (PPA).

En mycket hög volatilitet både i spot-marknaden och i terminsmarknaden har fortsatt under den senaste månaden. Vikten av en långsiktig riskhanteringsstrategi för en framgångsrik hantering av energiinköpen eller produktionen blir mer framträdande. Därtill kräver dessa tider snabba reaktioner på förändringar i marknadssituationen och erbjuder goda möjligheter av reducerad risk vid aktiv finansiell handel av el genom Portföljförvaltning.

Långsiktiga vindkraftkontrakt, eller PPA, är ett hållbart och kostnadseffektivt sätt att säkerställa ett stabilt inköpspris och tillgänglighet av förnybar el.

Webinariet gästas av Gasums PPA-kund Borealis. Under en fullspäckad timme får du svar från Gasums experter på frågor som:

  • Vad innebär Portföljförvaltning?
  • Vilka olika tjänster finns inom portföljförvaltning?
  • För vilka bolag passar portföljförvaltning?
  • Vad är PPA?
  • Vem är lämplig för PPA?
  • Hur ingår man ett PPA-avtal?