Våra anläggningar

Hur produceras biogas?

Utsläpp från biogas

Kort om Gasum

Vi är ett nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Läs mer

Biogas - 100% förnybar energi

Share:

Gasums mål är att värna miljön genom att leverera förnybar energi till våra kunder i Norden.

Gasum producerar förnybar biogas av biologiskt nedbrytbart råmaterial av hushållsavfall eller restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. I samband med biogasproduktionen skapas också biogödsel. Gasum är en av nordens största producenter av biogas. Läs mer om Gasums biogasanläggningar.

Biogas används bland annat som bränsle till gasdrivna fordon, som energi vid industriell tillverkning och för produktion av värme.  

Energi behövs till allt i vår vardag

Samhället behöver ständigt energi, i industrin såväl som i våra vardagsliv. Energi behövs för att driva transporter och för uppvärmning. Samtidigt innebär användningen av energi en utmaning för miljön. Samhället behöver komma bort från fossila och icke förnybara energikällor som bidrar till växthuseffekten och globala miljöproblem.

Kretsloppet

Biogas ingår i ett naturligt kretslopp och ger därför låga nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären. Produktion och användning av biogas ger ett effektivt utnyttjande av resurser och har en minimal miljöpåverkan.

Att skapa energi från avfall

Många mänskliga och industriella aktiviteter genererar en stor mängd biologiskt nedbrytbart avfall som behöver tas om hand på ett effektivt och miljövänligt sätt. 

Gödning

Vid produktion av biogas skapas ytterligare en värdefull produkt - biogödsel. Det är ett lätthanterligt, hygieniskt och näringsrikt gödningsmedel för jordbruket. Vid användning återförs näringsämnen till jorden och behovet av energikrävande handelsgödsel minskar.

Ren energi för ett hållbart samhälle!