Kontaktuppgifter

Gasum Jordberga AB
Lilla Jordbergavägen 349-0
23199 Klagstorp, Sverige

Anläggningstelefon
0720 65 41 18

Platschef
Jerry Linder
0720 627 886
jerry.linder@gasum.com

Jordberga

Share:

Biogasanläggningen i Jordberga uppfördes 2013 i nära samarbete med övriga dåvarande delägare E.ON, Skånska Biobränslebolaget och Nordic Sugar.

Gasum äger och driver nu produktionsanläggningen för biogas och ansvarar för hela produktionskedjan från inköp av råvara fram till uppgraderad biogas. Den uppgraderade biogasen distributeras via gasledning till bl.a. Skånetrafikens bussar och publika tankställen.

Råvaran till biogasen är huvudsakligen lokalt producerad grönmassa samt avfall och restprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri. Producerad biogas uppgraderas i en vattenskrubberanläggning, och distribueras sedan via injektion på gasnätet efter propantillsats. Förutom biogas produceras här en högkvalitativ biogödsel som är godkänd för användning i ekologisk odling. Biogödseln går tillbaka till regionens lantbruk och på så vis sluts det viktiga kretsloppet av näringsämnen.

Driftstart: 2013
Behandlad mängd substrat: 90 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 11,7 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 110 000 ton/år
Reduktion av CO2: Cirka 28 000 ton/år