Kontaktuppgifter

Gasum Katrineholm AB
Valla Gård
64193 Katrineholm, Sverige

Anläggningstelefon
0703 64 16 81

Platschef
Pia Ekelund
0703 55 91 93
pia.ekelund@gasum.com

Katrineholm

Share:

Katrineholm är en större gårdsanläggning för samrötning av i huvudsak gödsel och avfall- och restprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri i regionen. Producerad biogas uppgraderas med en vattenskrubberanläggning till fordonsgaskvalitet samt komprimeras och distribueras i gasflak till AGA Gas AB.

Biogödseln, varav det mesta är ekologiskt godkänt, återförs till det lokala lantbruket.

Energiinnehållet i den producerade gasen kommer att motsvara 3 miljoner liter bensin vilket kommer att bidra till utsläppsminskningar av koldioxidekvivalenter motsvarande 13 000 ton.

Driftstart: December 2010
Behandlad mängd substrat: 70 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 3 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 60 000 ton/år
Reduktion av CO2: Cirka 13 000 ton/år