Kontaktuppgifter

Gasum Katrineholm AB
Valla Gård
64193 Katrineholm

Anläggningstelefon
+46 70 364 1681

Platschef
Henrik la Fleur
tel. +467 3057 9833
henrik.laFleur@gasum.com

Säkerhetsutbildning för besökare

Katrineholm är en större gårdsanläggning för samrötning av i huvudsak gödsel och avfall- och restprodukter från jordbruk och livsmedelsindustri i regionen. Producerad biogas uppgraderas med en vattenskrubberanläggning till fordonsgaskvalitet samt komprimeras och distribueras i gasflak.

Majoriteten av biogödseln är ekologiskt godkänt och återförs till det lokala lantbruket.

Driftstart: 
2010

Behandlad mängd substrat: 
80 000 ton/år

Producerad mängd biometan: 
30 GWh/år

Produktion av biogödsel: 
80 000 ton/år

Reduktion av CO₂: 
Cirka 13 000 ton/år

Säkerhetsutbildning

För besökare