Kontaktuppgifter

Gasum Lidköping AB
Tippvägen 5
53140 Lidköping, Sverige

Anläggningstelefon
0734 30 13 02

Platschef
Mathias Sundberg
0727 43 10 61
mathias.sundberg@gasum.com

Lidköping

Share:

Lidköping biogasanläggning är ett nära samarbete mellan Gasum AB och FordonsGas Sverige AB. Samarbetet består i att Gasum driver en produktionsanläggning för biogas och ansvarar från råvara fram till uppgraderad biogas. Uppgraderingen sker i en vattenskrubberanläggning. Därefter tar FordonsGas Sverige AB och förvätskar biogasen till flytande biogas för regional distribution respektive komprimerar för lokal distribution.

Vald teknik för förvätskningen innebär att biogas av fordonskvalitet putsas till i princip 100-procentig metan. Därefter kyls gasen ned till drygt minus 160 grader Celsius och blir i denna process flytande.

Råvaran till biogasen är huvudsakligen industriella restprodukter från livsmedelsindustrin i Lidköping med omnejd.

Ekologiskt godkänd biogödsel avsätts till lokala lantbrukare.

Byggprojektet inleddes under tidig vår 2010 och startade leverera biogas i januari 2011.

Driftstart: Januari 2011
Behandlad mängd substrat: 60 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 6 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 50 000 Nm3/år
Reduktion av CO2Cirka 14 000 ton/år
Investering: 80 mkr, varav 17 mkr som Klimp-bidrag