Lidköping

Lidköping biogasanläggning är ett nära samarbete mellan Gasum AB och FordonsGas Sverige AB.

Kontaktuppgifter

Gasum Lidköping AB
Tippvägen 5
53140 Lidköping

Anläggningstelefon
+46 73 430 1302

Platschef
Mathias Sundberg
tel. +46 72 743 1061
mathias.sundberg@gasum.com

Säkerhetsutbildning för besökare

Samarbetet består i att Gasum driver en produktionsanläggning för biogas och ansvarar från råvara fram till uppgraderad biogas. Uppgraderingen sker i en vattenskrubberanläggning. Därefter tar FordonsGas Sverige AB och förvätskar biogasen till flytande biogas för regional distribution respektive komprimerar för lokal distribution.Vald teknik för förvätskningen innebär att biogas av fordonskvalitet putsas till i princip 100-procentig metan. Därefter kyls gasen ned till drygt minus 160 grader Celsius och blir i denna process flytande.

Råvaran till biogasen är huvudsakligen industriella restprodukter från livsmedelsindustrin i Lidköping med omnejd.

Ekologiskt godkänd biogödsel avsätts till lokala lantbrukare.

Byggprojektet inleddes under tidig vår 2010 och anläggningen började leverera biogas i januari 2011.

Driftstart: 
2011

Behandlad mängd substrat: 
100 000 ton/år

Producerad mängd biometan: 
65 GWh/år

Produktion av biogödsel: 
80 000 ton/år

Reduktion av CO2
Cirka 14 000 ton/år

Säkerhetsutbildning

För besökare