Kontaktuppgifter

Gasum Örebro AB
Tippvägen 1
70594 Örebro, Sverige

Anläggningstelefon
0720 64 40 06

Platschef
Gunnar Eriksson
+46 (0)706 82 58 85
gunnar.eriksson@gasum.com

Örebro

Share:

Från Örebro leverar Gasum biogas till bussarna i Örebro och till Strockholm Gas.

Anläggningen rötar avfall och restprodukter från livsmedelsindustrin samt lantbruksbaserade råvaror som t ex vall. Den producerade biogasen uppgraderas i en vattenskrubberanläggning till fordonsgas, och förs via gasledningsnätet i Örebro till bussdepå och komprimering för flakfyllning och förser även två biogasmackar i staden med gas. Fordonsgasen som produceras vid reningsverket Skebäck i Örebro går också denna in i gasnätet.

På anläggningen produceras även biogödsel som är godkänd för användning i ekologisk odling.

Driftstart: 2009
Behandlad mängd substrat: 40 000 ton/år
Producerad mängd biometan: 5,5 miljoner Nm3/år
Produktion av biogödsel: 60 000 m3/år
Reduktion av CO2Cirka 14 000 ton/år