Örebro

Från Örebro leverar Gasum biogas till ex. gasmarknaden i Stockholm.

Kontaktuppgifter

Gasum Örebro AB
Tippvägen 1
70594 Örebro

Anläggningstelefon
+46 72 064 4006

Platschef
Jonas Skagerlund
tel. +46 72 236 3873
jonas.skagerlund@gasum.com

Säkerhetsutbildning för besökare

Anläggningen rötar restprodukter från livsmedelsindustrin samt lantbruksbaserade råvaror som t ex vall. Den producerade biogasen uppgraderas i en vattenskrubberanläggning till fordonsgas, och förs via gasledningsnätet i Örebro till kompressorstation för flakfyllning. Gasnätet förser även två biogasmackar i staden med gas och är kopplat till bussdepån. Fordonsgasen som produceras vid reningsverket Skebäck i Örebro går också denna in i gasnätet.

På anläggningen produceras även biogödsel som är godkänd för användning i ekologisk odling.

Driftstart: 
2009

Behandlad mängd substrat: 
50 000 ton/år

Producerad mängd biometan: 
55 GWh/år

Produktion av biogödsel: 
65 000 ton/år

Reduktion av CO2
Cirka 14 000 ton/år

Säkerhetsutbildning

För besökare