Kontaktuppgifter

Mejselvägen 10
541 34 Skövde

Anläggningstelefon
+46 79-077 59 33

Platschef
Mathias Sundberg
+46 72 743 1061
mathias.sundberg@gasum.com

Driftstart: 
2012

Behandlad mängd substrat: 
40 000 ton/år

Producerad mängd biometan: 
23 GWh/år

Produktion av biogödsel: 
50 000 ton/år

Reduktion av CO2
Cirka 5 000 ton/år

Skövde

Anläggningen rötar främst slakteriavfall och matavfall från närområdet. Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgas, och förser bland annat den lokala bussdepån via en lågtrycksledning. Även komprimerad gas via flak distribueras vidare till andra delar av Sverige. Anläggningen har även en egen dispenser där företag och privatpersoner kan tanka fordonsgas.

På anläggningen produceras även biogödsel som är godkänd för användning i ekologisk odling.