Skövde

Anläggningen rötar främst slakteriavfall och matavfall från närområdet.

Kontaktuppgifter

Mejselvägen 10
541 34 Skövde

Anläggningstelefon
+46 76 146 24 87

Platschef
David Sandberg
tel. +46 70 251 86 25
david.sandberg@gasum.com

Säkerhetsutbildning för besökare

Den producerade biogasen uppgraderas till fordonsgas, och förser bland annat den lokala bussdepån via en lågtrycksledning. Även komprimerad gas via flak distribueras vidare till andra delar av Sverige. Anläggningen har även en egen dispenser där företag och privatpersoner kan tanka fordonsgas.

På anläggningen produceras även biogödsel som är godkänd för användning i ekologisk odling.

Driftstart: 
2012

Behandlad mängd substrat: 
40 000 ton/år

Producerad mängd biometan: 
23 GWh/år

Produktion av biogödsel: 
50 000 ton/år

Reduktion av CO2
Cirka 5 000 ton/år

Säkerhetsutbildning:

För besökare