Vy Bus4You lanserar Scanias första långfärdsbuss på flytande biogas i Norden – ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle

Vy Bus4You som är en del av den norska transportkoncernen Vy, tar ett ledande steg mot hållbarhet inom transportsektorn genom att lansera Nordens första långfärdsbuss, driven på 100% förnybar flytande biogas.

Att Vy Bus4You använder biogas som drivmedel är en viktig pusselbit i företagets hållbarhetsstrategi.  Flytande biogas kan nämligen sänka utsläppen från transportsektorn avsevärt, då det bidrar till upp till 90 % lägre CO2-utsläpp jämfört med traditionella bensin- och dieseldrivna bussar. Dessutom är biogasen helt förnybar, och produceras av restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin. Detta innebär att man också effektivt nyttjar avfallsmaterial istället för att bidra till ytterligare exploatering av jordens resurser.  

Gasum är väldigt glada över detta samarbete med Vy Bus4You. Samarbetet visar tydligt på att biogas inte bara erbjuder en lösning som minskar utsläppen, utan också att det är en kostnadseffektiv och hållbar lösning för transportsektorn. ”Tillsammans visar vi att övergången till en grönare framtid redan är här. Nu när Vy Bus4You har visat vägen ser vi gärna att fler persontransportföretag följer Vys exempel ”, säger Sharareh Edström, ansvarig för Traffic Sweden på Gasum.

”Vi är stolta över att vara först i Norden med Scanias långfärdsbussar på flytande biogas. Vi tror starkt på detta bränsle och är övertygade om att det kommer vara en viktig del i omställningen till ett mer hållbart samhälle”, fortsätter Zakaria Abna-Aissa, affärsområdesdirektör på Vy Buss kommersiella trafik.

Bussarna rullar sedan november 2023 mellan sträckan Karlstad – Arlanda flygplats/Stockholm, via bland annat Örebro och Västerås. Flytande biogas används redan i industri och sjöfart, men detta är första gången det används i långfärdsbussar i Norden. Genom att hitta hållbara alternativ till fossila bränslen pekar detta på branschens vilja att bidra till klimatomställningen.

”Det här är ett viktigt steg i rätt riktning mot en grönare transport och är dessutom ett bevis på att det är möjligt att driva tunga fordon på ett hållbart sätt. Förhoppningsvis kan detta bli en modell att följa för andra bussföretag”, säger Zakaria Abna-Aissa.

Gasum ser biogas som en grundpelare i cirkulär ekonomi. Genom att producera förnybar biogas från organiskt avfall som gödsel och matavfall, blir jordbruket i förlängningen mer hållbart. Vy Bus4You och dess biogasdrivna långfärdsbussar är en viktig del för en hållbar transportsektor.