HML Lastbilscentral och Skanska valde fossilfria betongtransporter

Det är en stark strävan efter hållbara lösningar med ekonomiska fördelar som driver HML Lastbilscentral och Skanska Betong i sin övergång till fossilfria transporter. Skanskas mål om ett fossilfritt åkeri har drivit HML Lastbilscentral att köra sina betongtransporter med biogas.

 ”Mitt åkeri är ett av över 70 andra delägarföretag i HML Lastbilscentral. Vi kör för Skanska som är en av våra viktigaste kunder. När de efterfrågade fossilfria transporter så diskuterade vi flera olika alternativ och biogas visade sig vara det mest kostnadseffektiva. Vi bestämde oss helt enkelt för att anta utmaningen att bli det första företaget i Sverige som använder just biogas för betongtransporter”, berättar Robert Berg från HML lastbilscentral.

En hållbar och kostnadseffektiv omställning

Skanska och HML arbetar i en ständigt föränderlig transportbransch med uppgiften att leverera betong till olika platser för byggprojekt. Att effektivt planera transporter och tankningar är av yttersta vikt, vilket är avgörande för att bibehålla en effektiv och pålitlig leveranskedja.

"Att byta till biogas är en enkel övergång och påverkar inte våra lastbilars kapacitet", förklarar Martin Bergqvist, distriktschef på Skanska Betong. "Dessutom ser vi en betydande minskning i vårt totala koldioxidavtryck för våra transporter", fortsätter han.

 En lastbilschaufför som tankar en biogaslastbil.

Biogas – en konkurrensfördel

"För oss är det avgörande att göra denna omställning tillsammans med någon som kan guida oss i rätt riktning och här kommer Gasum in i bilden, Sveriges största biogasproducent och en pålitlig partner", säger Robert.

"Vårt engagemang för en mer hållbar framtid är starkt och skiftet till biogas har påverkat oss på Skanska betydligt. Det har stärkt oss i relationer med våra kunder som också är ute efter att uppnå fossilfria leveranser. Tack vare HML och Gasum kan vi nu påbörja den här övergången ", tillägger Martin.

En betongtransportbil på byggarbetsplatsen.

I jämförelse med konventionella dieselfordon ser HML nu lägre driftskostnader och - tack vare biogas - en minskning i koldioxidutsläpp med upp till 90%.

I en tid när samhället efterfrågar mer hållbara lösningar och kraven på minskning av utsläpp blir strängare visar HML och Skanska, tillsammans med Gasum, hur man kan gå mot en grönare framtid. Detta genom att välja biogas som förstahandsval för fossilfria transporter.

Gasum har redan idag ett gediget nätverk av gastankstationer som kontinuerligt växer i Norden.