Power wires against blue skies

Handel på intradagsmarknaderna

Förutom Nordpools Elspot-marknad är vi verksamma på Nordpools Elbas-marknad för intradagshandel. Vi hjälper kunderna att minska riskerna och ta vara på de möjligheter som den volatila marknaden har att erbjuda.

Intradagsmarknaden, Elbas, är en eftermarknad för Elspot-marknaden, som också leder till den fysiska leveransen av el. Elbas är en marknad för Norden och Baltikum samt Tyskland, Belgien och Nederländerna.  

På Elspot-marknaderna handlas den fysiska elen för leverans följande dag och marknaden stänger klockan 12.00 (CET). Ibland avviker dock prognoserna för energiförbrukning och produktion från den faktiska förbrukningen och produktionen. Det kan bero på oväntade förändringar i produktionen och förbrukningen, exempelvis på grund av tekniska problem eller ändringar i tidtabeller. Dessutom ökar väderberoende förnybara energikällor svårigheten att göra prognoser. Intradagsmarknaden ger marknadsaktörerna möjlighet att hantera dessa obalanser. 

Fördelar med att delta på Elbas-marknaden med Gasum 

Till skillnad från Elspot-marknaden är Elbas-marknaden en kontinuerlig handelsmiljö där transaktioner i allmänhet kan göras fram till en timme före leverans. Marknadspriset följer marknadsläget i realtid. Med högre volatilitet än på Elspot-marknaden finns det en ökad risk på Elbas-marknaden, men också fler möjligheter. 

Vårt kontrollrum övervakar marknaden dygnet runt och hjälper kunderna att minska kostnader och risker relaterade till obalanser i elproduktion och förbrukning. Det är också möjligt att vinna på marknaderna genom att handla med den tillgängliga kapaciteten.  

Genom att lägga ut marknadsövervakningen på oss kan även mindre företag få tillgång till intradags- och regleringsmarknader och därmed minska riskerna. Vi hanterar handeln på Elbas-marknaden automatiskt för kundens räkning med den drifts- och riskmodell som man har kommit överens om i förväg.  

Vad vi levererar

  • Tillgång till Nordpool Elbas-marknad, automatisk handel för kundens räkning 
  • Anpassade handelslösningar som passar dina behov och din riskmodell 
  • Marknadsinformation i realtid som hjälper dig att fatta välgrundade handelsbeslut 
  • Pålitligt genomförande av dina affärer och nytta av prisfluktuationer 
  • Rådgivning om regler för elmarknaden och riskhantering relaterad till Elbas-marknaden 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tommy Sundin

Sales Manager

tel. +46 73 530 4639

tommy.sundin@gasum.com

Wind turbines in forest

Ladda ner guiden: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer

Läs vår guide om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer.

Läs mer och ladda ner guiden