Electricity wiring against sunset

FuelFlex – Växla mellan bränslen utifrån marknadsförhållanden

På de ständigt föränderliga energimarknaderna kan man genom FuelFlex, bränsleflexibilitet, anpassa energiförsörjningen, optimera kostnaderna, hantera utsläppen och förbättra den operativa reaktionsförmågan.

FuelFlex-tjänsterna hjälper kunderna att anpassa sig till föränderliga omständigheter på det dynamiska energiområdet. Gasum är specialiserat på att vägleda kunder genom komplexa bränsleval och möjliggöra övergångar mellan alternativ baserat på kostnadseffektivitet och driftseffektivitet. 

Bränsleflexibilitet uppstår när en verksamhet kan förbruka energi från två eller flera alternativa källor. Denna flexibilitet gör det möjligt att växla mellan källor baserat på kostnadsöverväganden och anpassa sig till specifika situationer. Att uppnå optimal prestanda är inte alltid enkelt, det kräver noggrann planering, och att ha två fungerande energialternativ är inte alltid genomförbart eller lämpligt. 

Flexibiliteten i energiportföljen ligger i linje med Gasums strategi att stödja kunderna i deras övergång till en koldioxidneutral framtid. Utöver kostnadsoptimering möjliggör denna flexibilitet utsläppskontroll inom fördefinierade gränser, vilket är särskilt viktigt när det finns flera bränslealternativ tillgängliga. 

Våra FuelFlex-tjänster

  • Strategier för dubbla bränslen: Undersök möjligheten att ha två eller flera alternativa energikällor för en enda verksamhet, så att du kan byta baserat på kostnadsöverväganden och operativa behov.
  • Optimerade bränsleval: Vi hjälper dig att fatta välgrundade beslut om val av bränslen, vilket säkerställer kostnadseffektivitet och utsläppskontroll inom fördefinierade gränser.
  • Kontinuerlig hantering av kostnader och utsläpp: Våra tjänster sträcker sig bortom kostnadsöverväganden – vi hjälper till att optimera utsläppen inom fastställda tröskelvärden samtidigt som vi hanterar kostnaderna effektivt.
  • Dygnet-runt-support för bränsleflexibilitet: Tack vare vår dygnet-runt-support kan du fatta beslut i realtid utifrån marknadsförhållanden och optimera dina bränsleval för bästa resultat. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anders Hultgren, Gasum

Anders Hultgren

Head of Business, Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com