Vi har påbörjat arbetet med tömning av en efterrötkammare på biogasanläggningen i Jordberga, och kommer öppna upp den i slutet på veckan för rengöring och underhåll. Vid öppning kan viss lukt uppstå tillfälligt. 

Uppdatering kommer ske löpande.