Nymölla

Biogasanläggningen i Nymölla byggdes av Gasum 2020 i samarbete med Stora Enso, vars papper- och massabruk ligger i nära anslutning till anläggningen.

Kontaktuppgifter

Nymöllavägen
29573 Nymölla

Anläggningstelefon
+46 70 260 6756

Platschef
Reine Karlsson
tel. +46 76 100 73 66
reine.karlsson@gasum.com

Säkerhetsutbildning för besökare

Anläggningen bryter ned biologiskt nedbrytbart innehåll i brukets spillvatten och omvandlar det till förnybar energi i form av förnybar flytande biogas (LBG). Projektet visar hur man nyttjar fördelarna mellan de två branscherna i ett tätt samarbete.

Anläggningens produktionsvolym motsvarar årsförbrukningen av bränsle för ca 170 lastbilar per år. Genom att använda LBG som drivmedel för tunga fordon är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid med så mycket som 90 %, jämfört med fossila bränslen.

Driftstart: 
2021

Behandlad mängd spillvatten:  
18.000 000 m3/år  

Producerad mängd biometan:
75-80 GWh/år

Säkerhetsutbildning

För besökare