Person in safety gear at Gasum LNG terminal

Gasums LNG terminal i Nynäshamn

Gasums gasterminal vid Brunnviksholmen i Nynäshamn var den första i sitt slag i Sverige. Den togs i drift i mars 2011. Flytande naturgas (LNG) fraktas hit med tankfartyg. LNG:n kommer från norska gasfyndigheter och terminaler i norra Europa.

Kontaktinformation

Gasum LNG terminal i Nynäshamn
Brunnsviksholmsvägen 1
P.O.Box 64
SE-149 21 Nynäshamn

Säkerhetsinformation

Här hittar du närmare säkerhetsinformationen för Gasums LNG-terminal i Nynäshamn.

Läs mer

Terminalen tillgodoser behoven av flytande naturgas för industrin, sjöfarten och vägtransporter. Den är ett nav för LNG, som transporteras till kunderna via lastbilar eller rörledning.

To third party users

Based on the decision by the Swedish Competition Authority Gasum offers terminal services from the Nynäshamn terminal to third party users.

Read more in English

Terminalutrustning

Gasums terminalområde innefattar:

  • En LNG-tank (höjd 37 m)
  • Lastkaj för fartyg
  • Lastkajer för tankbilar
  • Fackla

Terminalens lagringskapacitet är 20 000 m3.

Tobias Knebel

Terminal Manager

tel. +46 7386 83437

tobias.knebel@gasum.com

Asbjørn Folvik

Environmental and energy contact

tel. +47 475 09 062

asbjorn.folvik@gasum.com