Gasum levererar LNG till Wasaline och Wärtsiläs nya teknikcenter

Det nordiska energibolaget Gasum har ingått ett avtal om leveranser av flytande naturgas (LNG) med Vasa stad, NLC Ferry Oy och Wärtsilä Finland Oy till Wasaline som går mellan Vasa och Umeå samt till Wärtsiläs nya teknikcenter Smart Technology Hub. Gasum bygger en lokal LNG-kundterminal i Vasklot och därifrån levereras LNG till kundens destinationer med tankbilar.

Gasum bygger en kundterminal i Vasklot i Vasa och levererar därifrån LNG på ett flexibelt sätt till Wasalines nya fartyg Aurora Botnia, som drivs med LNG och som sätts i trafik i år samt Wärtsiläs nya forsknings-, produktutvecklings- och produktionscenter Smart Technology Hub som blir färdigt i höst. Via terminalen kan Gasum även betjäna andra kunder.

”Enligt Vasa stads energi- och klimatprogram har staden som mål att bli en koldioxidneutral stad på 2020-talet. Staden har förbundit sig till utsläppsminskningsmålet mellan olika aktörer i stadsområdet. Det är bra att man i och med det här samarbetet ökar tillgången till gas i hela Vasaregionen. Vårt samarbete är även ett exempel på hur vi i Vasa förenar vår kompetens på energiområdet och uppnår renare energilösningar, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

”Det är positivt att man bygger en kundterminal för LNG i Vasklot. Vi tror att användningen av flytande naturgas kommer att öka både på land och till havs och att efterfrågan på mer miljövänliga drivmedel kommer att öka ytterligare. På Wärtsiläs verksamhetsställe i Vasa utvecklar vi bland annat LNG-motorer och andra innovationer inom sjöfart,” säger Vesa Riihimäki, Director, Delivery Management, Wärtsilä Finland.

”Fartyget Aurora Botnia, som kommer att trafikera sträckan mellan Vasa och Umeå, är snart färdigt. Det blir det mest miljövänliga av alla de passagerar- och bilfartyg som håller på att byggas just nu. Motorerna i fartyget drivs med flytande naturgas och i framtiden med förnybar biogas. Fartyget har plats för 800 passagerare och har en fraktkapacitet på 1 500 filmeter. Hållbar utveckling blir allt viktigare för våra kunder och även för hela Vasaregionen,” säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.

”Vi utvecklar ständigt nya metoder för att minska utsläppen tillsammans med våra samarbetspartner och kunder. Vi vill hjälpa kunderna att minska sitt eget koldioxidavtryck. De kostnadseffektiva möjligheterna till minskade utsläpp som gasen ger är betydande inom industrin samt inom sjöfarten och landsvägstrafiken. Det här projektet stärker och möjliggör också en smidig övergång till att använda biogas för kunderna,” säger Tommy Mattila, director, industri på Gasum. 

LNG är det mest miljövänliga bränslet för sjötrafiken och uppfyller samtliga nuvarande och framtida miljökrav från IMO och man kan övergå från det till att använda förnybar flytande biogas (LBG), eftersom man i distributionen av det använder den befintliga LNG-infrastrukturen. LBG motsvarar flytande naturgas (LNG) till sina egenskaper och passar som bränsle för sjöfart och landsvägstrafik samt för industriell användning.

Ytterligare information:

Tommy Mattila, director, Industry, Gasum
tfn +358 40 581 9247, tommy.mattila(a)gasum.com

Jacob Granqvist, director, Maritime, Gasum
tfn +358 40 483 9129, jacob.granqvist@gasum.com

Energiföretaget Gasum

är en nordisk expert inom gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartner bygger Gasum broar till ett koldioxidneutralt samhälle på land och till havs. www.gasum.com/sv