Mikael Lidén Gasum

Mikael Lidén

Sales Manager Marine
tel. +46 70 000 9447
mikael.liden@gasum.com 

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Gasum Group Privacy Statement.

Ett renare alternativ för sjöfart

Share:

Flytande naturgas är ett rent och kostnadseffektivt alternativ som drivmedel inom sjöfarten idag. Majoriteten av den flytande gas som används inom sjöfarten är flytande naturgas, LNG. Flytande naturgas innebär flera fördelar, inte minst för närmiljön såväl som den globala miljön

LNG är det renaste marina bränslet och möter framtida behov

LNG är lämplig för alla fartygstyper såsom färjor, passagerarfartyg, tankfartyg, bulkfartyg och containerfartyg.

LNG ger många fördelar både genom att minska lokala föroreningar och för den globala miljön. En övergång till LNG innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen minskar med upp till 85 procent. Dessutom minskar LNG även koldioxidutsläppen med minst 20 procent.

Användning av LNG som marint bränsle innebär efterlevnad av nuvarande och kommande IMO- och EU-regler.

 Varför välja flytande naturgas (LNG)?

  • Konkurrenskraftigt på lång sikt jämfört med andra bränslen

  • Högre energiinnehåll

  • Lägre drifts- och underhållskostnader

  • En renare arbetsmiljö

  • Säker och beprövad teknologi

Gasum erbjuder tillförlitliga och flexibla bunkringstjänster

Vi erbjuder säker och snabb bunkring. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller att utveckla driftprocesserna, de tekniska lösningarna samt risk- och säkerhetsbedömningarna. Vi arbetar tillsammans med våra kunder och andra organisationer – nationellt och internationellt – för att dela och införa bästa praxis.

Vi erbjuder LNG-bunkringstjänster i Östersjön, Nordsjön och ARA-regionen.

Bunkringen kan ske från land till fartyg, från lastbil till fartyg eller från fartyg till fartyg, beroende på sträcka, tidtabell och bränslebehov.

Vi hjälper dig med bränsleberäkningar, utbildning och support genom hela processen.

Content image

Svaveldirektivet begränsar svavelhalten i sjöfartens utsläpp

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO godkände 2016 ett beslut om att begränsa svavelhalten i fartygsutsläpp: från och med 2020 får fartygsutsläpp innehålla högst 0,5 procent svavel jämfört med nuvarande 3,5 procent. Det nya svaveldirektivet kommer att påverka den internationella sjötrafiken och men det finns möjligheter för fartyg att uppfylla de nya begränsningarna av svavelutsläpp.