Gasum levererar förnybar och bekymmersfri el till Volvo genom ett 11-årigt avtal

Avtalet innebär att Gasums experter kommer att ta hand om alla aspekter av inköp och förbrukning av el för Volvos räkning.

GGasum och Volvo har tecknat ett avtal enligt vilket Gasum ska leverera vindkraft till Volvos försäljnings- och serviceverksamhet för lastbilar och anläggningsmaskiner i Finland, initialt fram till 2024 och sedan under ett 10-årigt PPA-avtal fram till slutet av 2034. Det finska företaget Windly var affärsrådgivare vid förhandlingarna om PPA-avtalet.

Gasums PPA-avtal, eller Power Purchase Agreement, är ett långsiktigt avtal om elinköp som skyddar köparen från svängningar i marknadspriset på el. PPA-avtal kan också möjliggöra en ökning av produktionskapaciteten för förnybar el om till exempel en vindkraftspark redan har kunder som kommer att köpa den el som den producerar när investeringsbeslutet fattas.

”På Volvo Construction Equipment tar vi ständigt hänsyn till den klimat- och miljöpåverkan som vår verksamhet har. I all vår verksamhet strävar vi efter att minska utsläppen och energiinköp från vindkraft stöder detta mål. Vi vill föregå med gott exempel och PPA-avtalet är det första i vår bransch i Finland”, säger Jenni Lampinen, eftermarknadschef på Volvo Construction Equipment Finland Oy.

Ett servicepaket gör att du kan fokusera på det viktiga

Gasum kommer att förse Volvo Finlands verksamhet med den el de behöver i form av förnybar vindkraft. Utöver PPA-avtalet kommer Gasum också att leverera spot-el till Volvo till marknadspriser i den mängd som behövs vid varje given tidpunkt.

Gasum tillhandahåller också en balanshanteringstjänst åt Volvo, det vill säga optimerar balansen mellan elförsörjning och elförbrukning. I praktiken innebär avtalet att Volvos finska verksamhet kan lägga ut all sin elupphandlingsverksamhet på Gasums experter, vilket innebär att Volvo kan fokusera på sin viktiga kärnverksamhet.

”Vi gläder oss över att utöka vårt långvariga samarbete med Volvo. Förnybar vindkraft har en central roll i övergången till en renare framtid. Vi vill erbjuda energimarknadens mest heltäckande lösningar för våra samarbetspartners energibehov och hjälpa företag att uppnå sina miljömål snabbare,” säger Dan Strengell, Commercial Sales Manager på Gasum.

Fler tjänster för hantering av energiförbrukning behövs

Det långsiktiga vindkraftsavtalet kommer att göra det möjligt för Volvo att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från sin verksamhet.

”Våra ambitiösa hållbarhetsmål handlar inte bara om de lastbilar vi säljer, utan vi vill minska utsläppen i hela vår verksamhet. Med det här avtalet är vi redan mycket nära koldioxidneutralitet för vår egen verksamhet i Finland”, säger Magnus Björklund, vd för Volvo Finland Ab. 

I linje med den nya strategin som offentliggjordes 2022 är Gasum fast beslutet att öka utbudet av förnybar el på marknaden och att utöka tjänsterna för efterfrågeflexibilitet och hantering av energiförbrukning. Behovet av tjänster ökar i takt med att elsystemet i allt högre grad övergår till förnybara energikällor med varierande tillgänglighet, såsom vind- och solenergi. Centralt i Gasums strategi är också att öka tillgången på biogas för tung trafik. Biogas är ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen i tung trafik redan idag.

Läs mer om Gasums PPA-avtal

Ytterligare information:

Dan Strengell, Corporate Sales Manager, Gasum
050 352 9901, dan.strengell@gasum.com