Kontaktuppgifter

Nymöllavägen
29573 Nymölla

Anläggningstelefon
+46 70 260 6756

Platschef
Pia Ekelund
+46 70 355 91 93
Pia.ekelund@gasum.com

Behandlad mängd spillvatten:  
18.000 000 m3/år  

Producerad mängd biometan:
75-80 GWh/år

Content image

Join the cycle

Vem som helst kan bidra– kommuner, stora industrier och till och med privata hushåll – och hjälpa världen att övergå från en linjär till en cirkulär ekonomi, minska koldioxidutsläppen och bidra till att hållbarhetsmålen uppnås.

 

Läs mer

 

Nymölla

Biogasanläggningen i Nymölla byggdes av Gasum 2020 i samarbete med Stora Enso, vars papper- och massabruk ligger i nära anslutning till anläggningen.

Anläggningen bryter ned biologiskt nedbrytbart innehåll i brukets spillvatten och omvandlar det till förnybar energi i form av förnybar flytande biogas (LBG). Projektet visar hur man nyttjar fördelarna mellan de två branscherna i ett tätt samarbete.

Anläggningens produktionsvolym motsvarar årsförbrukningen av bränsle för ca 170 lastbilar per år. Genom att använda LBG som drivmedel för tunga fordon är det möjligt att minska utsläppen av koldioxid med så mycket som 90 %, jämfört med fossila bränslen.