Dam generating hydro power

Stödtjänster

Som elkund kan du få intäkter genom att förskjuta din elkonsumtion under en kort tid och samtidigt stödjer du omställningen till förnybar energi. Det sker automatiskt och oftast är det endast ett par minuter som behövs några gånger per år. Man har som kund även möjligheten att stänga av regleringen.

Stödtjänster är olika tekniker hjälper till att upprätthålla ett stabilt kraftsystem. I Norden är elnätet i balans när effekten är 50 Hz. I takt med att elproduktion baserad på förnybara källor som sol och vind ökar, så blir elproduktionen mer ojämn eftersom den är väderberoende. När elproduktion är låg i kombination med hög elförbrukning så kan stödtjänster möjliggöra en stabil effektbalans i nätet, genom att exempelvis produktionsanläggningar anpassar sin elförbrukning i tid, eller ifrån olika energilager.

Har du energikonsumtion som kan förskjutas i tid så kan du vara en kandidat för olika stödtjänster och därigenom få betalt av Svenska Kraftnät för denna flexibilitet.

Exempel på industrier som lämpar sig för stödtjänster:

  • Smältverk och metallindustrier. Temperaturen i smältugnen kan vara stabil trots tillfällig avstängning av el
  • Växthus. Belysningen kan stängas av under kortare perioder utan att påverka odlingen negativt
  • Med flexibilitet att välja när tunga beräkningar ska göras.

Läs hur Boliden nyttjar stödtjänster.

Tommy Sundin

Sales Manager

tel. +46 73 530 4639

tommy.sundin@gasum.com

Ladda ner guiden: Energimarknadstjänster för enklare energiaffärer

Läs vår guide om Gasums energimarknadstjänster för att få reda på mer.

Ladda ner guiden