Kort om Gasum

Vi är ett nordiskt energibolag och den ledande experten inom gasbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners främjar vi utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle på land och till sjöss.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsverksamhet på Gasum

Forskning, teknik och innovationer spelar en central roll i utvecklingen av ett hållbart nordiskt ekosystem för gas. Gasum vill vara en föregångare inom gas- och energisektorn. Därför satsar vi på utveckling av ny teknik, nya koncept och energiförsörjningssystem.

Fokusområdena i Gasums forsknings- och utvecklingsverksamhet delas in efter tre teman:

Förnybar gas

Vi arbetar med biogas som framställts genom rötning, tillhörande råmaterial och förbehandling samt träbaserad biogas producerad genom förgasning (bio-SNG) och vätgasekonomi.

Nya möjligheter inom området energisystem och gas

Vi utvecklar tekniska innovationer för att skapa den flexibilitet som krävs för att möjliggöra lagring av förnybar energi samt ändringar i energisystemen som krävs för införande av förnybar energi.

Gasens användningsområden samt dess energieffektivitet

Här behandlar vi frågor om energieffektivitet inom gasleveranskedjan, dess miljöpåverkan samt energieffektivitet vid slutanvändningen av energi.