Finansiella nyckeltal 2022

Läs mer

Gasum Code of Conduct - Uppförandekod

Gasum uppförandekod beskriver våra ansvarsfulla verksamhetsrutiner och vårt sätt att arbeta med kunder, intressenter och tillsammans som organisation.

 

Code of Conduct

Code of Conduct Business Partners

 

Rapportera oegentligheter, Whistleblowing-kanal

Våra samarbetspartner har en viktig roll i att upprätthålla Gasums etiska normer. En av de viktigaste sätten att göra det är att omedelbart anmäla eventuella oegentligheter eller misstankar om det. En oberoende extern leverantör ansvarar för rapporteringskanalen och rapporteringen är konfidentiell. Vid behov kan även anmälaren förbli anonym.

 

Whistleblowing-kanal

 


Kort om Gasum

Gasum är ett nordiskt energibolag. Vi är experter på den nordiska gassektorn och energimarknaden. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi viktiga steg mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs.

Vi tillhandahåller renare energi för industri, väg- och sjötransporter. Vårt mål är att människor och varor ska kunna röra sig med låga  utsläpp.

Läs mer om gas

Vi hjälper våra företagskunder på energimarknaden – vi vill göra det enkelt att verka på energimarknaden. Våra experter har hand om försäljning, anskaffning och produktion av el för våra kunders räkning genom hela marknadskedjan.

Läs mer om energimarknadstjänster

Vi är den ledande aktören i Norden

Vi är nu ledande i Norden i att producera biogas och hantera avfallskomponenter i biologiskt nedbrytbart avfall. I linje med vår strategi investerar vi stort i den cirkulära ekonomin genom att producera biogas och återvunna näringsämnen från olika typer av avfallsflöden i Finland och Sverige. 

Läs mer om biogas och cirkulär ekonomi

Vi har förbundit oss att långsiktigt bygga upp ett nordiskt nätverk av tankstationer för gas särskilt för tung trafik.

Vi importerar naturgas till Finland och är Nordens största distributör av flytande naturgas, LNG. LNG ger inga svaveloxidutsläpp och uppfyller dessutom de strängaste gränsvärdena för kväveoxid-, partikel- och koldioxidutsläpp. LNG kan användas inom transportsektorn och i många industriella processer för att minska utsläppen.

Läs mer om LNG

Ansvarsfullhet är viktigt för oss

Hållbarhet spelar en mycket viktig roll för Gasum och är en del av vår strategi. Vi tar hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig ansvarsfullhet i all vår verksamhet.

Läs mer om företagsansvar hos Gasum

Gasum-koncernen har omkring 330 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Gasum är ett företag som till 100 procent ägs av finska staten.

Gasumkoncernen hade en omsättning på 1 571,0 miljoner euro 2021.

Läs mer om nyckeltalen (på engelska)