Finansiella nyckeltal 2022

Läs mer

Gasum Code of Conduct - Uppförandekod

Gasum uppförandekod beskriver våra ansvarsfulla verksamhetsrutiner och vårt sätt att arbeta med kunder, intressenter och tillsammans som organisation.

 

Code of Conduct

Code of Conduct Business Partners

 

Rapportera oegentligheter, Whistleblowing-kanal

Våra samarbetspartner har en viktig roll i att upprätthålla Gasums etiska normer. En av de viktigaste sätten att göra det är att omedelbart anmäla eventuella oegentligheter eller misstankar om det. En oberoende extern leverantör ansvarar för rapporteringskanalen och rapporteringen är konfidentiell. Vid behov kan även anmälaren förbli anonym.

 

Whistleblowing-kanal

 


Kort om Gasum

Vi är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid.

Vi arbetar för en mer renare morgondag genom effektiva gaslösningar

Gasum investerar i en gasinfrastruktur i Norden för att erbjuda renare energi till marknaden. Vi bygger nya biogasanläggningar och ett nätverk med tankstationer för flytande gas för tunga transporter. Det är några av de stora satsningar vi gör för att närma oss ett koldioxidneutralt samhälle. 

Cirkulär ekonomi - för en mer hållbar framtid

Våra egna biogasanläggningar är hjärtat i vår verksamhet och en viktig del i att arbeta för en cirkulär ekonomi. Avfall, gödsel och restprodukter från industri är råvaror i vår biogasproduktion. Dessa används för att producera förnybar energi i våra anläggningar. Restprodukterna tar vi tillvara på och uppgraderar till biogödsel.

Flytande naturgas - en bro till en renare framtid

Gasum är också den största nordiska distributören av flytande naturgas (LNG). Vi levererar LNG för sjöfartens, industrins och den tunga trafikens behov i Finland, Sverige och Norge i enlighet med EU:s LNG-strategi.

Organisation med engagerade människor

I Gasum-koncernen arbetar 330 personer i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Alla med stort engagemang för en renare framtid.

Vi är ett bolag som är statsägt till 100 %. Av våra aktier ägs 73,5 % av det statsägda Gasonia Oy och 26,5 % direkt av den finska staten.

Ansvarsfull och kontinuerlig utveckling

För oss innebär företagsansvar att det ekonomiska och sociala ansvaret samt miljöansvaret beaktas.

Den kontinuerliga utvecklingen i vår verksamhet stöds av de certifierade ledningssystemen ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 50001 (energieffektivitet) och ISO 45001 (arbetsmiljö).

Bekanta dig med Gasums ledning.