Renare energi för industri

En övergång till LNG innebär att utsläppen av svaveldioxid och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen minskar med upp till 85 procent. Dessutom minskar LNG även koldioxidutsläppen med minst 20 procent.

 

Läs mer

SSAB använder naturgas inom stålindustrin

Den svenska stålspecialisten SSAB gör energisystemet mer hållbart med LNG.

SSAB:s ståltillverkningsfabrik i Borlänge introducerade naturgas som bränsle i en av uppvärmningsugnarna för ett par år sedan. Flytande naturgas (LNG) levereras till Borlänge av Gasum med lastbilar och naturgasförbrukningen är mellan sex och sju ton per timma.

– LNG är ett väldigt effektivt bränsle för industriella processer som exempelvis värma upp stål. Det är väldigt enkelt att reglera mot processbehovet, det har de lägsta koldioxidutsläppen av alla fossila bränslen, inget damm, låga kväveoxidutsläpp och nästan inget svavel alls. Det är också väldigt enkelt att övergå till biogent bränsle när man har infrastrukturen, säger energichef Tomas Hirsch på SSAB.

Naturgas är en del av ett mer hållbart energisystem

En övergång till naturgas är en del av SSAB:s strategi för att göra energisystemet mer hållbart och mer kostnadseffektivt samt sprida riskerna genom att använda flera olika typer av bränslen.

SSAB började diskutera med leverantörer om naturgasleveranser redan 2010, och 2012 ingick företaget ett avtal.

I Borlänge lagras gasen i fyra tankar som innehåller sammanlagt 500 ton, det vill säga 1 000 kubikmeter. På ett år förbrukar produktionen cirka 45 000 ton naturgas.

– Jag har i själva verket varit intresserad av naturgas ända sedan 1970-talet, men eftersom det inte finns några naturgasledningar i Sverige har idén aldrig omsatts i praktiken. 2002 ville vi öka vår produktion och beslutade oss för att minska våra kväveoxidutsläpp med 40 procent. Den tunga eldningsolja vi använde innehöll även 0,4 procent svavel, som vi ville få bort, påpekar Hirsch.

Lägre utsläpp 

Hela terminalen inklusive tankarna, ägs av Gasum. De årliga utsläppen av kväveoxider har minskat med 300 ton sedan övergången till naturgas. Även koldioxidutsläppen har minskat med 40 000 ton per år och de tidigare utsläppen av svaveldioxid på 400 ton har nästan helt eliminerats.

Borlänge är inte det enda ställe där SSAB numera använder LNG: nyligen introducerade även LNG vid sitt stålverk i finska Brahestad. LNG transporteras till Brahestad via tankbilar från Manga LNG Oy:s terminal i Torneå i norra Finland.

20.1.2020

Läs liknande artiklar
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Glava och Gasum: ett hållbart partnerskap i tio år

Det norska industriföretaget Glava har gjort sin värdekedja mer hållbar med hjälp av LNG. Partnerskapet med Gasum började för över tio år sedan när Glava, et...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Vindkraftsavtalet hjälper Outokumpu nå sina klimatmål

Tack vare vindkraftsavtalet mellan Outokumpu och Gasum är det lättare för Outokumpu att uppnå en koldioxidneutral verksamhet. Samarbetet ger resultat när båd...

Läs mer
Content image
KUNDBERÄTTELSE

Essity nå noll fossila koldioxidutsläpp tack vare biogas

Essitys mjukpappersanläggning i Lilla Edet har bestämt sig för att ta steget till en koldioxidneutral framtid.

Läs mer